Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Termin: 27.02.2024, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2.  Sprawdzenie prawomocności.
 3.  Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy z dania 02.02.2024 r.
 4.  Rozpatrzenie petycji nr 1 z dnia 11.01.2024 r.

  PDFPetycja z dnia 11.01.2024 r. nr OR.152.1.2024.pdf (3,33MB)

 5.  Rozpatrzenie petycji nr 2 z dnia 08.02.2024 r.

  PDFPetycja z dnia 08.02.2024 r. nr OR.152.2.2024.pdf (3,25MB)

 6.  Sprawy różne.
 7.  Dyskusja i wnioski.
 8.  Zakończenie posiedzenia.

 

 

Termin: 18.12.2023, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2.  Sprawdzenie prawomocności.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Rozpatrzenie petycji z dnia 30.10.2023 r.

  PDFPetycja z dnia 30.10.2023 r. nr OR.152.6.2023.pdf (2,84MB)

 5.  Rozpatrzenie petycji z dnia 03.11.2023 r.

  PDFPetycja z dnia 03.11.2023 r. nr OR.152.7.2023.pdf (2,56MB)

 6.  Rozpatrzenie petycji z dnia 20.11.2023 r.

  PDFPetycja z dnia 20.11.2023 r. nr OR.152.8.2023.pdf (3,67MB)

 7.  Rozpatrzenie petycji z dnia 23.11.2023 r.

  PDFPetycja z dnia 23.11.2023 r. nr OR.152.9.2023.pdf (2,58MB)

 8.  Rozpatrzenie skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego Gminy.
 9.  Sprawy różne.
 10.  Dyskusja i wnioski.
 11.  Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 17.10.2023, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2.  Sprawdzenie prawomocności.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Rozpatrzenie petycji z dnia 07.09.2023 r.

  PDFPetycja z dnia 07.09.2023 r. nr OR.152.4.2023.pdf (2,67MB)

 5.  Rozpatrzenie petycji z dnia 11.09.2023 r.

  PDFPetycja z dnia 11.09.2023 r. nr OR.152.5.2023.pdf (2,11MB)

 6.  Rozpatrzenie pisma w sprawie budynku po byłej szkole w Radawiu.
 7.  Sprawy różne.
 8.  Dyskusja i wnioski.
 9.  Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 23.06.2023, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 19.04.2023 r.

  PDFPetycja z dnia 19.04.2023.r.pdf (1,35MB)

 5. Sprawy różne.
 6. Dyskusja i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 20.04.2023, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 27.02.2023 r.
 5. 5. Rozpatrzenie petycji z dnia 27.03.2023 r.
 6. 6. Sprawy różne.
 7. 7. Dyskusja i wnioski.
 8. 8. Zakończenie posiedzenia.

Termin: 24.01.2023, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Zębowice z dnia 14.12.2022 r.
 5. Sprawy różne.
 6. Dyskusja i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 22.12.2022, g. 14:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 17.10.2022 r.
 5. Rozpatrzenie petycji z dnia 30.11.2022 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Dyskusja i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 14.09.2022, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku.
 5. Rozpatrzenie petycji z dnia 16 sierpnia 2022 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Dyskusja i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 29.11.2021, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 4. Wypracowanie stanowiska do przedłożenia na najbliższej sesji R.G. w sprawie wezwania do zapłaty odszkodowania na rzecz Waldemara Czaja za straty finansowe powstałe w wyniku obniżenia bez uzasadnionego powodu wynagrodzenia za pełnienie funkcji wójta za okres od 18 grudnia 2018 r. do dnia 1 września 2021 r.
 5. 5. Sprawy różne.
 6. 6. Dyskusja i wnioski.
 7. 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 08.06.2021, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 17.05.2021 r. na wójta gminy Zębowice.
 5. 5. Sprawy różne.
 6. 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 21.12.2020, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 26 października 2020 roku, dotyczącej budowy nowego przedszkola w gminie Zębowice.

  PDFPetycja z dnia 26 października 2020 r. - OrG.152.6.2020.pdf (1,87MB)

 5. 5. Rozpatrzenie petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku.

  PDFPetycja z dnia 11 grudnia 2020 r. - OrG.152.8.2020.pdf (291,82KB)

 6. 6. Sprawy różne.
 7. 7. Dyskusja i wnioski.
 8. 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 02.09.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 4. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21.08.2020 r dotyczącego ulokowania pasieki pszczół przy ul. Głównej w Radawiu.
 5. 5. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Zębowice.
 6. 6. Sprawy różne.
 7. 7. Dyskusja i wnioski.
 8. 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 23.06.2020, g. 13:00

Miejsce: Sala USC

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności obrad
 3. 3. Zapoznanie się z petycjami, które wpłynęły do Urzędu

  PDFPetycja z dnia 24 marca 2020 r. - OrG.152.1.2020.pdf.pdf (5,79MB)

  PDFPetycja z dnia 3 kwietnia 2020 r. - OrG.152.3.2020.pdf.pdf (1,33MB) 

  PDFPetycja z dnia 1 czerwca 2020 r. - OrG.152.4.2020.pdf.pdf (2,97MB)

 4. 4. Sprawy różne
 5. 5. Zakończenie posiedzenia

 

Termin: 13.02.2020, g. 12:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Zaopiniowanie wniosku Klubu Radnych MN dotyczącego projektu Statutu Gminy Zębowice.
 4. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję RG.
 5. Omówienie spraw bieżących.
 6. Dyskusja i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.