Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.

Termin: 21.11.2023, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. a. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Zębowice.pdf (106,11KB)

 4. 4. Sprawy różne.
 5. 5. Dyskusja i wnioski.
 6. 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 07.06.2022, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
  1. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,13MB)

  2.  w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (805,08KB)

  3. zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (815,00KB)

  4. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (955,40KB)

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (657,00KB)

 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Termin: 16.03.2022, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  1. w sprawie opłaty targowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (405,29KB)

  2. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.pdf (474,63KB)

  3. w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

   PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.pdf (548,40KB)

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (555,23KB)

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (610,18KB)

  6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (466,82KB)

 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Termin: 14.02.2020, g. 12:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
 4. Wyjazd komisji w celu zapoznania sie ze stanem dróg powiatowych na terenie gminy ( Zębowice- Knieja, Łąka -Radawie, Kadłub Wolny) oraz weryfikacja oznakowania w miejscowości Radawie oraz Zębowice w kierunku Malinów.
 5. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję RG.
 6. Wypracowanie stanowiska w celu usunięcia znaku stop przy przejazdach kolejowych w gminie Zębowice na nieczynnym torowisku.
 7. Omówienie spraw bieżących.
 8. Dyskusja i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.