Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 18.12.2019, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Informacja przedstawiciela WKU.
 5. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów- forma pisemna.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok

   PDFdoc02015820191210073146.pdf (1,30MB)

  2. ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

   PDFdoc02015720191210073109.pdf (1,02MB)

  3. uchwalenie budżetu gminy Zębowice na 2020 rok

   PDFProjekt w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf (788,97KB)

   PDFZałącznik Nr 1.pdf (3,08MB)

   PDFZałącznik Nr 2.pdf (7,63MB)

   PDFZałącznik Nr 3.pdf (409,26KB)

   PDFZałącznik Nr 4.pdf (977,07KB)

   PDFZałącznik Nr 5.pdf (1,13MB)

   PDFZałącznik Nr 6.pdf (393,31KB)

   PDFZałącznik Nr 7.pdf (368,96KB)

   PDFZałącznik Nr 8.pdf (343,01KB)

   PDFZałącznik Nr 9.pdf (280,98KB)

   PDFZałącznik Nr 10.pdf (286,78KB)

  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (391,68KB)

   PDFWPF + objaśnienia.pdf (3,93MB)

  5. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

   PDFProjekt uchwały- organizacje pozarządowe.pdf (3,54MB)

  6. zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (793,07KB)

  7. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice

   PDFZmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice.pdf (123,58KB)

  8. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019 - 20124

   PDFZmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Z-ce na lata 2019 - 2024.pdf (139,73KB)

  9. intencji nieodpłatnego przejęcia działki nr 1066 obręb Radawie na rzecz Gminy Zębowice.

   PDFProjekt działka 1066- obręb Radawie.pdf (92,13KB)

 7. Informacje i komunikaty.
 8. Sprawy różne.
 9. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r.

  PDFProtokół z sesji Rady Gminy.pdf (209,17KB)

 10. Zakończenie sesji Rady Gminy.