Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wspólne posiedzenie Komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego

Termin: 13.02.2024, g. 15:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawa partnerstwa publiczno-prywatnego na zarządzanie i eksploatację infrastruktury gminnej na terenie gminy Zębowice - przygotowanie dokumentacji przez firmę Ingenis sp. z o.o.
 4.  Sprawy bieżące.
 5.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń obrad komisji.
 6.  Zakończenie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.

Termin: 26.10.2023, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Wypracowanie stawek podatku na 2024 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Dyskusja i wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.

Termin: 15.03.2023, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Analiza projektów uchwał przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Gminy (projekty uchwał znajdują się w repozytorium plików).
 4. Sprawy różne.
 5. Dyskusja i wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.

Termin: 17.01.2023, g. 11:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2.  Sprawdzenie prawomocności.
 3.  Analiza projektu uchwały oraz zajęcie stanowiska w sprawie:
  a. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.pdf (793,32KB)
  b. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (906,98KB)
  c. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( część działki nr 188 w miejscowości Zębowice na której jest posadowiona wieża operatora sieci PLUS)
 4. Sprawy różne.
 5. Dyskusja i wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.

Termin: 20.10.2022, g. 09:00

Miejsce: Sala USC w Urzędzie Gminy

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Wypracowanie stawek podatku na 2023 rok.

  PDFStawki podatku na 2023 r..pdf (784,54KB)

 4. Sprawy różne.
 5. Dyskusja i wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.

Termin: 26.10.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Wypracowanie stawek podatku na 2022 rok.

  PDFUZASADNIENIE DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2022.pdf (243,98KB)

 4. 4. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
  1. a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok
  2. b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  3. c. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

   PDFProjekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.pdf (448,42KB)

 5. 5. Sprawy różne.
 6. 6. Dyskusja i wnioski.
 7. 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Termin: 25.03.2021, g. 14:00

Miejsce: komisja zdalna - Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Rozpatrzenie petycji z dnia 23.02. 2021 r.

  PDFpetycja-z-dnia-23-lutego-2021-r-or15242021pdf.pdf (12,27MB)

 4. 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 02.03.2021 r.

  PDFpetycja-z-dnia-2-marca-2021-r-or15252021.pdf (2,56MB)

 5. 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Skarg Wniosków i Petycji za rok 2020 i jego przyjęcie.
 6. 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za rok 2020 i jego przyjęcie.
 7. 7. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję R.G.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Dyskusja i wnioski.
 10. 10. Zakończenie posiedzenia.
 11.  

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług 

Termin: 18.02.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Analiza pisma firmy Niga.
 4. Analiza projektów uchwał na najbliższa Sesje R.G.
 5. Sprawy różne.
 6. Dyskusja i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Termin: 17.02.2021, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2021.
 4. 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 21.12.2020 r.

  PDFpetycja-z-dnia-21-grudnia-2020-r-org15292020pdf.pdf (1,42MB)

 5. 5. Rozpatrzenie petycji z dnia 05. 01. 2021 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 18.01.2021 r.

  PDFpetycja-z-dnia-5-stycznia-2021-r-or15212021.pdf (2,46MB)

  PDFpetycja-z-dnia-5-stycznia-2021-r-or15212021-uzupelnienie.pdf (1,64MB)

 6. 6. Rozpatrzenie petycji z dnia 25.01.2021 r.

  PDFpetycja-z-dnia-25-stycznia-2021-r-or15222021.pdf (411,33KB)

 7. 7. Rozpatrzenie petycji z dnia 08.02.2021 r.

  PDFpetycja-z-dnia-8-lutego-2021-r-or15232021.pdf (1,90MB)

 8. 8. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesje R.G.
 9. 9. Analiza pisma firmy NIGA.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Dyskusja i wnioski.
 12. 12. Zakończenie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Termin: 25.03.2021, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Rozpatrzenie petycji z dnia 23.02. 2021 r.

  PDFpetycja-z-dnia-23-lutego-2021-r-or15242021pdf.pdf (12,27MB)

 4. 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 02.03.2021 r.

  PDFpetycja-z-dnia-2-marca-2021-r-or15252021.pdf (2,56MB)

 5. 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Skarg Wniosków i Petycji za rok 2020 i jego przyjęcie.
 6. 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za rok 2020 i jego przyjęcie.
 7. 7. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję R.G.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Dyskusja i wnioski.
 10. 10. Zakończenie posiedzenia.

 

2020

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.

Termin: 05.11.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Sprawdzenie prawomocności.

3. Wypracowanie  stawek podatku na 2021 rok.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą Sesję R.G.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

5. Sprawy różne.

6. Dyskusja i wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji  Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki  Społecznej.

Termin: 04.11.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Sprawdzenie prawomocności.

3 . Zapoznanie się z protokołami z przeglądów technicznych budynku Publicznego Przedszkola w Zębowicach.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.

5. Sprawy różne.

6. Dyskusja i wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Termin: 25.09.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Sprawdzenie prawomocności.

3. Zapoznanie się z pismem Poczty Polskiej.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższa sesję Rady Gminy.

5. Sprawy różne.

6. Dyskusja i wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

2019

 

Termin: 29.10.2019, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Komisji.
 3. Wypracowanie stanowisk dotyczących stawek podatku na 2020 rok.
 4. Zapoznanie się z projektami uchwał skierowanymi pod obrady na sesję Rady Gminy.
 5. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze.
 6. Sprawy różne.
 7. Dyskusja i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.