Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi - zamówienia publiczne 2019

Zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 r. "Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 r..pdf (5,47MB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (496,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc (481,00KB)
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf (5,81MB)
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc (483,00KB)
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc (483,00KB)
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc (479,00KB)
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf (1,47MB)
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf (7,86MB)
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf (999,65KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg (106,85KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg (98,28KB)
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg (126,97KB)
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf (390,94KB)
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf (2,17MB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (364,00KB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r. - "Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r..pdf (1,93MB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (496,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc (481,00KB)
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf (2,04MB)
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc (483,00KB)
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc (483,00KB)
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc (479,00KB)
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf (1,47MB)
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf (7,86MB)
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf (999,65KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg (106,85KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg (98,28KB)
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg (126,97KB)
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf (390,94KB)
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf (2,17MB)

PDFZawiadomienie unieważmienie postępowania z dnia 04.10.2019 r..pdf (400,65KB)
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. - "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół....pdf (6,01MB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (496,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc (479,50KB)
PDFzałącznik Nr 3 wzór umowy.pdf (5,75MB)
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc (483,00KB)
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc (483,00KB)
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc (479,00KB)
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf (7,86MB)
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf (2,17MB)
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf (390,94KB)
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg (126,97KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg (98,28KB)
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf (999,65KB)

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf (1,47MB)
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg (106,85KB)
PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 25.07.2019.pdf (361,00KB)
 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny, Siedliska i Prusków oraz remont drogi w m. Poczołków, remont przepustu i odwodnienia ulicy Ludowej w m. Radawie

PDFSIWZ Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny, Siedliska, Prusków oraz remont drogi w m. Poczołków, remont przepustu i odwodnienia ulicy Ludowej w m. Radawie.pdf (14,92MB)
PDFSpecyfikacja techniczna Kadłub Wolny-Prusków 2017.pdf (934,30KB)
PDFSpecyfikacja techniczna Zębowice 2019 remont z wymianą podbu 1.pdf (839,58KB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (67,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc (58,50KB)
DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc (39,50KB)
DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc (38,00KB)
DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc (37,50KB)
DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc (39,50KB)
PDFZałącznik Nr 6 Wzór Umowy.pdf (14,31MB)
DOCZałącznik Nr 7_wykaz wyk. robót bud_.doc (34,50KB)
DOCZałączniki Nr 8_Wykaz osób.doc (40,00KB)
DOCZałącznik Nr 9_RODO.doc (38,50KB)

PDFZawiadomienie z dnia 01.07.2019 r. - zmiany w treści SIWZ.pdf (746,21KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (632,53KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (721,04KB)
 

Dokumentacja do SIWZ m. Kadłub Wolny

PDFPrzedmiar robót str.1.PDF (3,91MB)
PDFPrzedmiar robót str.2.PDF (4,27MB)
PDFPrzedmiar robót str.3.PDF (3,69MB)
PDFPrzedmiar robót str.4.PDF (4,63MB)
PDFPrzedmiar robót str.5.PDF (3,65MB)

PDFZawartość projektu budowlanego.pdf (203,10KB)
PDFOpis techniczny str. 1.PDF (3,72MB)
PDFOpis techniczny str. 2.PDF (3,80MB)
PDFOpis techniczny str. 3.PDF (3,80MB)
PDFOpis techniczny str. 4.PDF (3,95MB)

Przedmiar robót m. Siedliska

PDFPrzedmiar robót Siedliska ul.Oleska.PDF (3,94MB)

Przedmiar robót m. Prusków

PDFPrzedmiar robót Prusków.PDF (4,44MB)

Przedmiar robót m. Knieja

PDFPrzedmiar robót Knieja str.1.PDF (4,21MB)
PDFPrzedmiar robót Knieja str.2.PDF (3,80MB)
PDFPrzedmiar robót Knieja str.3.PDF (4,52MB)

Przedmiar robót m. Poczołków

PDFPrzedmiar robót Poczołków str.1.PDF (4,24MB) 
PDFPrzedmiar robót Poczołków str.2.PDF (3,83MB)
PDFPrzedmiar robót Poczołków str.3.PDF (4,69MB)

Przedmiar robót m. Radawie

PDFPrzedmiar robót Radawie remont odwodnienia ul.Ludowa.pdf (313,42KB)
PDFPrzedmiar robót Radawie remont przepustu.pdf (3,35MB)

PDFZawiadomienie z dnia 26.06.2019 r. - poprawny przedmiar robót str 2 Kadłub Wolny.pdf (258,36KB)
PDFPrzedmiar robót str. 2 Kadłub Wolny - poprawiony.pdf (506,44KB)
 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. - " Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół ....pdf (6,06MB)

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (496,00KB)

DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc (479,50KB)

DOCZałącznik Nr 3_wzór umowy.doc (621,00KB)

DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc (483,00KB)

DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc (483,00KB)

DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc (479,00KB)

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf (1,47MB)

PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf (7,86MB)

PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf (999,65KB)

JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg (106,85KB)

JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg (98,28KB)

JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg (126,97KB)

PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf (390,94KB)

PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf (2,17MB)

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2019 r..pdf (357,71KB)