Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe 2019 - 2020

2020

Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2020 r. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zębowice"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 14.12.2020 r. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zębowice.pdf (683,01KB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (298,36KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf (182,75KB)
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału ......pdf (89,48KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (1,62MB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 29.12.2020 r..pdf (308,05KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 r. "Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością Gminy Zębowice"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 r. Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością Gminy Zębowice.pdf (459,93KB)
PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf (246,22KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf (184,86KB)
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (101,05KB)
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.pdf (70,04KB)
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf (318,68KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 11.12.2020 r..pdf (247,06KB)
 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2020 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2020/2021"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 20.11.2020 r. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2020 - 2021.pdf (468,17KB)
PDFZałącznik nr 1 - Wykaz dróg gminnych.pdf (184,46KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oferta wykonawcy.pdf (232,15KB)
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf (184,70KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (594,94KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 04.12.2020 r..pdf (316,95KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2020 r. "Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością Gminy Zębowice"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 09.11.2020 r. Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością Gminy Zębowice.pdf (470,56KB)
PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf (251,22KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf (189,40KB)
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (103,66KB)
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.pdf (71,18KB)
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf (319,80KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 25.11.2020 r..pdf (320,94KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2020 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2020/2021"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 02.11.2020 r. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2020-2021.pdf (472,38KB)
PDFZałącznik nr 1 - Wykaz dróg gminnych.pdf (187,78KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oferta wykonawcy.pdf (237,02KB)
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf (190,48KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (605,34KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 17.11.2020 r..pdf (320,63KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2020 r. "Wycinka 35 drzew z działki nr 776/2 w miejscowości Kadłub Wolny"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 03.09.2020 r. Wycinka 35 drzew z działki nr 776-2 w miejscowości Kadłub Wolny.pdf (598,94KB)
PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf (210,66KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf (180,70KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf (616,56KB)
PDFDecyzja z dnia 27.07.2020 r..pdf (1,81MB)
PDFDrzewa do wycinki Kadłub Wolny - zdjęcia.pdf (7,21MB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 14.09.2020 r..pdf (218,61KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01.10.2020 r..pdf (465,53KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2020 r. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zębowice"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 18.08.2020 r. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zębowice.pdf (976,50KB)
PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf (211,97KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf (186,10KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf (338,77KB)
PDFZałącznik - Zmiany, które należy uwzględnić w przedmiarach dla poszczególnych odcinków.pdf (110,32KB)
PDFPrzedmiar robót nr 1 - Kadłub Wolny, ul. Główna - budowa linii napowietrznej 0,4kV oświetlenia drogowego - długi odcinek.pdf (518,28KB)
PDFPrzedmiar robót nr 2 - Kadłub Wolny, ul. Główna - budowa linii napowietrznej 0,4kV oświetlenia drogowego - krótki odcinek.pdf (462,38KB)
PDFPrzedmiar robót nr 3 - Radawie, ul. Stawowa - budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego.pdf (533,98KB)
PDFPrzedmiar robót nr 4 - Zębowice, ul. Opolska - budowa napowietrzno - kablowej linii 0,4kV oświetlenia drogowego.pdf (610,27KB)
PDFPrzedmiar robót nr 5 - Zębowice, ul. Opolska - zabudowa opraw na istniejącej linii napowietrznej.pdf (336,51KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2020 r..pdf (386,24KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01.10.2020 r..pdf (276,63KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2020 r. - Remont posadzki w budynku Remizy Strażackiej OSP w Zębowicach

PDFZapytanie ofertowe z dnia 27.07.2020 r. - Remont posadzki w budynku Remizy Strażackiej OSP w Zębowicach.pdf (629,31KB)
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (5,49MB)
PDFPrzedmiar.pdf (1,23MB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2020 r. Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice

PDFZapytanie ofertowe z dnia 02.07.2020 r. Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice.pdf (1,34MB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (219,18KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf (188,76KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wykaz nieruchomości.pdf (105,33KB)
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf (99,49KB)
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf (454,67KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2020 r..pdf (333,88KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.07.2020 r..pdf (390,07KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020 r. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - Etap II

PDFZapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020 r. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - Etap II.pdf (909,32KB)
PDFWzór umowy.pdf (1,18MB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (712,90KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf (551,58KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (540,46KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 09.06.2020 r..pdf (392,50KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.07.2020 r..pdf (351,82KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - Etap II

PDFZapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. - Zagospodarowanie terenu wolół świetlicy wiejskiej - Etap II.pdf (1,12MB)
PDFWzór umowy.pdf (405,96KB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (238,43KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf (193,74KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (540,46KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.05.2020 r. brak.pdf (171,33KB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. Budowa ogrodzenia placu zabaw

PDFZapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. - Budowa ogrodzenia placu zabaw.pdf (1,07MB)
PDFWzór umowy.pdf (395,35KB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (241,95KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf (192,12KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (108,31KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 22.05.2020 r..pdf (303,71KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.05.2020 r..pdf (365,68KB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. Przebudowa części świetlicy wiejskiej na toaletę

PDFZapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. - Przebudowa części świetlicy wiejskiej na toaletę.pdf (696,18KB)

PDFWzór umowy.pdf (1,00MB)

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (642,31KB)

PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf (524,48KB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (1,13MB)

PDFRysunek poglądowy.pdf (300,72KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 17.04.2020 r..pdf (599,53KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 06.05.2020 r..pdf (582,67KB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. Roboty remontowe nawierzchni z kostki brukowej

PDFZapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. - Roboty remontowe nawierzchni z kostkibrukowej.pdf (665,22KB)

PDFWzór umowy.pdf (1,01MB)

PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf (638,30KB)

PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf (523,09KB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (446,24KB)

PDFZawiadomienie z dnia 09.04.2020 r. - zmiana w zapytaniu ofertowym z dnia 03.04.2020 r..pdf (286,83KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 17.04.2020 r..pdf (701,46KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.04.2020 r..pdf (677,63KB)
 

________________________________________________________________________________________________________________

2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2019/2020

PDFZapytanie ofertowe z dnia 19.12.2019 r. - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2019 - 2020.pdf (1,14MB)

PDFZałącznki nr 1 - Wykaz dróg gminnych.pdf (501,33KB)

PDFZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf (382,96KB)

PDFZałącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna.pdf (527,30KB)

PDFZałącznik nr 4 - Wzór Umowy.pdf (1,43MB)

PDFZałącznik nr 1 - do Umowy.pdf (288,91KB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2019 r. "Zakup materiałów na wykonanie altany wolnostojącej przy Sali wiejskiej w Radawiu"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 16.12.2019 r. - Zakup materiałów na wykonanie altany wolnostojącej przy Sali wiejskiej w Radawiu.pdf (653,12KB)

PDFZałącznik nr 1 - do zapytania ofertowego - Oferta wykonawcy.pdf (651,22KB)

PDFZałącznik nr 2 - do zapytania oferetowego - Klauzula Informacyjna.pdf (525,01KB)

PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf (976,64KB)

PDFZałącznik nr 4 Poglądowe rysunki techniczne.pdf (2,08MB) 

PDFZałącznik nr 5 Poglądowe rysunki techniczne.pdf (686,61KB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2019 r. "Wycinka 13 drzew z działki nr 77 i 78 obręb Radawie, pas drogi publicznej nr 1733O  Łąka - Radawie, 1 drzewa z działki nr 152 w miejscowości Osiecko oraz 1 drzewa przy drodze wewnętrznej z działki nr 123 w miejscowości Prusków"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 03.12.2019 r. - Wycinka 13 drzew z działki nr 77 i 78 obręb Radawie, pas drogi publicznej nr 1733O Łąka - Radawie w m. Oiecko i m. Prusków.pdf (1,82MB)
PDFZałącznik nr 1 - Decyzje.pdf (5,38MB)
PDFZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf (632,95KB)
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf (532,49KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (1,89MB)
 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2019/2020

PDFZapytanie ofertowe z dnia 29.10.2019 r. - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2019 - 2020.pdf (1,15MB)
PDFZałącznik nr 1 Wykaz dróg gminnych.pdf (507,42KB)
PDFZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf (388,59KB)
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna.pdf (533,55KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (1,46MB)
PDFZałącznik nr 1 do Umowy.pdf (295,33KB)
 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pruskowie - Etap I

PDFZapytanie ofertowe z dnia 14.10.2019 r. - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Pruskowie etap I.pdf (727,27KB)
PDFOferta wykonawcy.pdf (635,70KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (522,76KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (1,55MB)

PDFWzór Umowy.pdf (1,17MB)

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 r. "Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 r..pdf (5,47MB)

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (496,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc (481,00KB)
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf (5,81MB)
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc (483,00KB)
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc (483,00KB)
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc (479,00KB)
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf (1,47MB)
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf (7,86MB)
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf (999,65KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg (106,85KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg (98,28KB)
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg (126,97KB)
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf (390,94KB)
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf (2,17MB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (364,00KB)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 30.09.2019 r. "Roboty budowlane w świetlicy w Osiecku"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 30.09.2019 r. - Roboty budowlane w świetlicy w Osiecku.pdf (488,68KB)
PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta wykonawcy.pdf (505,79KB)
PDFZałącznik nr 2 - do zapytania ofertowego - Klauzula Informacyjna.pdf (426,53KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (261,88KB)
PDFWzór umowy.pdf (826,58KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r. "Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r..pdf (1,93MB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (496,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc (481,00KB)
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf (2,04MB)
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc (483,00KB)
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc (483,00KB)
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc (479,00KB)

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf (1,47MB)

PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf (7,86MB)
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf (999,65KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg (106,85KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg (98,28KB)
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg (126,97KB)
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf (390,94KB)
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf (2,17MB)

PDFZawiadomienie unieważmienie postępowania z dnia 04.10.2019 r..pdf (400,65KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - "Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z przebudową na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach"
 

PDFzapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z przebudową na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (687,70KB)
PDFzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta Wykonawcy.pdf (660,69KB)
PDFzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Klauzula Informacyjna.pdf (663,39KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (2,08MB)
PDFprzedmiar robót - docieplenie stropodachu.pdf (305,31KB)
PDFprojekt budowlany cz. 1.pdf (2,41MB)
PDFprojekt budowlany cz. 2.pdf (11,04MB)
PDFmapa zasadnicza 1.pdf (1,26MB)
PDFmapa zasadnicza 2.pdf (1,18MB)
PDFDecyzja Starosty Oleskiego nr 294-VII-2019 z dnia 12.07.2019 r..pdf (1,49MB)
PDFwzór umowy.pdf (1,05MB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (384,10KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (600,67KB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej remizy OSP w Łące"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej remizy OSP w Łące.pdf (760,33KB)
PDFzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta Wykonawcy.pdf (644,36KB)
PDFzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Klauzula informacyjna.pdf (653,26KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (603,24KB)
PDFschemat okien i drzwi wejściowych.pdf (428,47KB)
PDFwzór umowy.pdf (1,16MB)
PDFInformacja z otwacia ofert.pdf (374,06KB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. - "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół....pdf (6,01MB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (496,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc (479,50KB)
PDFzałącznik Nr 3 wzór umowy.pdf (5,75MB)
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc (483,00KB)
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc (483,00KB)
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc (479,00KB)
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf (7,86MB)
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf (2,17MB)
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf (390,94KB)
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg (126,97KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg (98,28KB)
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf (999,65KB)
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg (106,85KB)
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf (1,47MB)

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 25.07.2019.pdf (361,00KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. - " Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół ....pdf (6,06MB)

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (496,00KB)

DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc (479,50KB)

DOCZałącznik Nr 3_wzór umowy.doc (621,00KB)

DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc (483,00KB)

DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc (483,00KB)

DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc (479,00KB)

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf (1,47MB)

PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf (7,86MB)

PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf (999,65KB)

JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg (106,85KB)

JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg (98,28KB)

JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg (126,97KB)

PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf (390,94KB)

PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf (2,17MB)

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2019 r..pdf (357,71KB)

 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (379,61KB)