Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zębowice

że w dniu 18 grudnia 2018 r.  o godz. 15:00 w Sali ,, Domu Spotkań” w Zębowicach

                                                   odbędzie się II  w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice.

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Firmy "NIGA" z Opola.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów - forma pisemna.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej .pdf (29,25KB)

  2. uchwalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .pdf (30,23KB)

  3. uchwalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Fizycznej, Zdrowia, i Opieki Społecznej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.pdf (31,81KB)

  4. uchwalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.pdf (32,26KB)

  5. uchwalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.pdf (31,98KB)

  6. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022.pdf (37,49KB)

   PDFZałącznik do projeku uchwały.pdf (48,46KB)

  7. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (35,49KB)

   PDFZałącznik do projektu uchwały.pdf (38,19KB)

  8. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice .pdf (34,85KB)

 7. Informacje i komunikaty.
 8. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 21 października 2018 r.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.    

  Przewodniczący Rady Gminy

  w  Zębowicach