Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi - zamówienia publiczne 2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zębowice i jej jednostek organizacyjnych

- ogłoszenie z dnia 14.06.2018 r.

PDFOGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf (338,71KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (4,13MB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc (45,00KB) 

DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. RODO.doc (45,00KB)

XLSXZałącznik Nr 3 - Wykaz PPE.xlsx (16,50KB)

PDFZałącznik Nr 4 - Wzór umowy.pdf (303,72KB)

PDFZałączniki do umowy.pdf (10,73MB)

PDFZawiadomienie z dnia 15.06.2018 r. - zmiana załącznika nr 4 - Wzór umowy.pdf (63,76KB)

PDFZałacznik nr 4 - Wzór umowy - poprawiony - 15.06.2018 r..pdf (355,02KB)

PDFZawiadomienie z dnia 18.06.2018 r. - odpowiedź i wyjaśnienia na zapytania do SIWZ.pdf (58,23KB)

PDFZawiadomienie z dnia 18.06.2018 r. - wyjaśnienia do SIWZ.pdf (3,08MB)

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf (26,02KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.06.2018 r..pdf (2,32MB)
 

 

Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja"

- ogłoszenie z dnia 09.04.2018 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,26MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.pdf (14,58MB)

PDFPrzedmiar robót -Rozbudowa Stacji Wodociągowej Knieja 06.04.2018 r..pdf (3,88MB)

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (57,50KB)

DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc (53,00KB)

DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc (35,00KB)

DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc (34,00KB)

DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc (38,00KB)

DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc (39,00KB)

PDFzałącznik Nr 6 - wzór umowy.pdf (14,54MB)

DOCZałączniki Nr 7.doc (38,50KB)

DOCZałącznik Nr 8.doc (36,50KB)

DOCZałącznik Nr 9.doc (40,50KB)

PDFPB-Rozbudowa-SW-Knieja.pdf (16,06MB)

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-elektryczny.pdf (20,49MB)

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-konstrukcja.pdf (15,66MB)

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-technologia.pdf (7,89MB)

PDFSTWiOR-Rozbudowa-SW-Knieja.pdf (707,04KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (821,61KB)

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf (40,85KB)

 

Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja"

- ogłoszenie z dnia 16.03.2018 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,06MB)

PDFSIWZ.pdf (15,06MB)

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (57,00KB)

DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc (56,50KB)

DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc (38,50KB)

DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów i podwykonawców.doc (37,50KB)

DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc (41,50KB)

DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc (38,50KB)

PDFzałącznik Nr 6 - wzór umowy.pdf (14,33MB)

DOCZałączniki Nr 7, 8.doc (48,50KB)

DOCZałącznik Nr 9.doc (40,50KB)

PDFprzedmiar robót Rozbudowa Stacji Wodociągowej Knieja.pdf (3,96MB)

PDFPB-Rozbudowa-SW-Knieja.pdf (16,06MB)

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-elektryczny.pdf (20,49MB)

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-konstrukcja.pdf (15,66MB)

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-technologia.pdf (7,89MB)

PDFSTWiOR-Rozbudowa-SW-Knieja.pdf (707,04KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (253,54KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (262,98KB)


 

 

Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja" oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV

PDFOgłoszenie o przetargu z dnia 21.02.2018 r..pdf (12,87MB)

PDFSIWZ - wodociąg, oczyszczalnie.pdf (17,08MB)

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (62,00KB)

DOCZałącznik Nr 1a - zestawienie oczyszczalni - współfinansowanych ze środków UE.doc (134,00KB)

DOCZałącznik Nr 1b - zestawienie oczyszczalni finansowanych ze środków budżetu gminy.doc (112,50KB)

DOCZałącznik Nr 1c-harmonogram wykonania.doc (33,00KB)

DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc (53,00KB)

DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc (34,50KB)

DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc (33,50KB)

DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc (37,50KB)

DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc (38,50KB)

PDFzałącznik Nr 6 - wzór umowy.pdf (15,32MB)

DOCZałączniki Nr 7, 8.doc (48,00KB)

DOCZałącznik Nr 9.doc (40,50KB)

Załącznik Nr 10:

PDFSTWiOR Rozbudowa SW Knieja.pdf (707,04KB)

PDFPW Rozbudowa SW Knieja technologia.pdf (7,89MB)

PDFPW Rozbudowa SW Knieja konstrukcja.pdf (15,66MB)

PDFPW Rozbudowa SW Knieja elektryczny.pdf (20,49MB)

PDFPB Rozbudowa SW Knieja.pdf (16,06MB)

PDFprzemiar wodociąg.pdf (1,24MB)

PDFzał. nr 11 STWiORB - oczyszczalnie.pdf (21,30MB)

PDFprzedmiar Zębowice.pdf (5,70MB)

PDFPrzedmiar robót -oczyszczalnie Kadłub Wolny, Siedliska, Prusków.pdf (8,59MB)

PDFPrzedmiar robót - oczyszczalnie Zębowice.pdf (16,55MB)

PDFprzedmiar Radawie.pdf (17,58MB)

PDFprzedmiar Knieja.pdf (1,15MB)

PDFprzedmiar Kadłub Wolny.pdf (2,09MB)

PDFskany map oczyszczalni - Zębowice - cz 1.pdf (12,99MB)

PDFskanu map oczyszczalnie Zębowice -cz. 2.pdf (15,81MB)

PDFskany map -oczyszczalnie Zębowice - cz. 3.pdf (22,33MB)

PDFskany map oczyszczalnie Radawie - cz. 1.pdf (18,61MB)

PDFskany map oczyszczalnie - Radawie - cz. 2.pdf (18,42MB)

PDFskany map oczyszczalnie - Radawie - cz. 3.pdf (15,95MB)

PDFskany map oczyszczalnie -Zębowice.pdf (19,19MB)

PDFskany map- oczyszczalnie Siedliska.pdf (719,02KB)

PDFskany map oczyszczalnie Kadłub Wolny.pdf (6,61MB)

PDFskany map oczyszczalnie - Prusków.pdf (895,38KB)

PDFskany map oczyszczalnia Knieja.pdf (2,42MB)

PDFskan map oczyszczalnie Kadłub Wolny.pdf (25,07MB)

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (1).pdf (77,33KB)

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (2).pdf (77,45KB)

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (3).pdf (78,60KB)

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (4).pdf (51,77KB)

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (5).pdf (51,43KB)

PDFZawiadomienie nr 1.pdf (532,30KB)

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf (233,09KB)

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania Cz.1.pdf (268,85KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (313,00KB)
 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Gimnazjalno - Szkolnym

w Zębowicach 

znak sprawy: OrG.271.1.2018

PDFOgłoszenie nr 508069.pdf (755,32KB)

PDFSIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego.pdf (35,49MB)

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (62,50KB)

DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc (52,50KB)

DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc (35,00KB)

DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc (34,00KB)

DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc (37,50KB)

DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc (31,00KB)

PDFZałącznik Nr 6_Wzór umowy.pdf (32,63MB)

DOCZałączniki Nr 7, 8.doc (47,00KB)

DOCZałącznik Nr 9.doc (40,00KB)

PDFKosztorys ślepy 2018 pop.pdf (45,78KB)

PDFmapa_polozenie_wiaty_przy_boisku.pdf (2,99MB)

PDFrys dodatkowy.pdf (89,54KB)

JPEGrys1.jpeg (199,87KB)

PDFrys2.pdf (67,70KB)

PDFrys3.pdf (70,81KB)

PDFrys4.pdf (67,36KB)

PDFrys5.pdf (69,90KB)

PDFrys6.pdf (65,93KB)

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (106,26KB)

PDFzal_8_2_rzuty_boisko_Zebowice.pdf (2,01MB)

PDFZawiadomienie z dnia 29.01.2018 r. - odpowiedź na zapytania i zmiany do SIWZ.pdf (2,88MB)

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf (331,30KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (489,47KB)
 

* Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zębowicach, stan na dzień ogłoszenia Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach