Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku


PDFZarządzenie Nr OrG.120.1.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.pdf (799,27KB)

PDFZarzadzenie Nr.OrG.120.2.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Zębowice.pdf (309,84KB)

PDFZarzadzenie Nr.OrG.120.3.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zębowice.pdf (377,90KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.4.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (18,87KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.5.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publ..pdf (314,12KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.6.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie Planu zamówień publicznych na 2018 rok.pdf (439,41KB)

PDFZarządzenie Nr Org.120.7.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2018.pdf (24,24KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.8.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozliczeń wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2018 roku.pdf.pdf (40,93KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.9.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji do likwidowania rzeczowych składników majątku nienadajacego się do użytku.pdf (23,59KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.10.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Zębowice.pdf (18,62KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.11.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola.pdf.pdf (18,52KB)

PDFzałącznik do Zarządzenie Nr.OrG.120.11.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola.pdf.pdf (201,93KB)

PDFZarządzenie Nr. OrG.120.12.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05-04-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej + załącznik.pdf (113,06KB)

PDFZarządzenie Nr. OrG.120.13.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05-04-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznegp Przedszkola w Zębowicach + załącznik.pdf (111,53KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.14.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany treści załącznika Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola.pdf.pdf.pdf (18,12KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.15.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach.pdf (669,97KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.16.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (68,29KB)

PDFZarządzenie Nr. OrG.120.17.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27.04.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznejgo Przedszkola w Zębowicach.pdf (32,31KB)

PDFZarządzenie Nr. OrG.120.18.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27.04.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej.pdf (31,34KB)

PDFZarządzenie Nr. OrG. 120.19.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02.05.2018r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Łąka.pdf (20,02KB)

PDFZarządzenie Nr. OrG.120.20.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07.05.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznejgo Przedszkola w Zębowicach.pdf (37,98KB)

PDFZarządzenie Nr. OrG.120.21.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07.05.2018r w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.pdf (38,73KB)

PDFZarządzenie Nr. OrG.120.22.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16.05.2018 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (31,42KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr. OrG.120.22.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16.05.2018 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (134,28KB)

PDFZarzadzenie Nr. OrG.120.23.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zatwierdznia konkursu na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.pdf (235,78KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.24.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (1,24MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.25.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.pdf (1,15MB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.25.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.pdf (3,43MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.26.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego.pdf (1,20MB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.26.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego.pdf (1,38MB)

PDFZarzadzenie Wójta Gminy nr. OrG.120.27.2018 z dnia 25 maja 2018 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (345,55KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.28.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (243,98KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.29.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (238,73KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.30.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (238,82KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.31.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (223,91KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.32.2018 Wójta Gminy Zebowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach.pdf (1,26MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.33.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zębowice.pdf (944,69KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.34.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (525,83KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.36.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (3,02MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.37.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Zębowice.pdf (23,41KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.38.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf (472,72KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.39.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21.08.2018 w sprawie zamiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zębowice.pdf (4,79MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.40.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31.08.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (1,43MB)

PDFZarzadzenie Nr.OrG.120.41.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zębowice.pdf (25,10MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.42.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów ksiegowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (992,46KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.43.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze służbowych tabletów przez radnych Rady Gminy w Zębowicach.pdf (3,03MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.44.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, należności oraz aktywów i pasywów w drodze weryfikacji.pdf (630,01KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.45.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2019 roku.pdf (495,22KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.46.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu przedłożenia rozliczenia inwentaryzacji aktywów i pasywów,....pdf (299,90KB)