Przejdź do treści strony
Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi - zamówienia publiczne 2017

Budowa wiaty na sprzęt w Zębowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

      DOCZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
      DOCZałącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
      DOCZałącznik Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
      DOCZałącznik Nr 3a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, dot. podmiotu i podwykonawcy.doc
      DOCZałącznik Nr 4 - zobowiązanie.doc
      DOCZałącznik Nr 5 - oświadczenie, przynależność do grupy kapitałowej.doc
      DOCXZałącznik Nr 6 - wykaz robót budowlanych -wzór.docx

PDFZałącznik Nr 7 - wzór umowy.pdf

PDFProjekt budowlany wiaty.pdf

PDFProjekt techn. wiata na sprzęt - rysunki.pdf

PDFWiata na sprzęt, Zębowice - rysunki.pdf

PDFWiata na sprzęt, Zębowice- opis techniczny.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

PDFPrzedmiar robót -etap I.pdf

PDFPrzedmiar robót -etap II.pdf

PDFPrzedmiar robót -ogrodzenie.pdf

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 

     DOCZałącznik Nr 1 - formularz ofertowy.doc
     DOCZałącznik Nr 2 - jednolity europejski dokument zamówienia.doc
     DOCZałącznik Nr 3 - przynależność do grupy kapitałowej.doc
     DOCZałącznik Nr 4 - zobowiązanie.doc
     PDFZałącznik Nr 5 - wzór umowy.pdf
     DOCXZałącznik Nr 6 - wykaz usług.docx
     DOCXZałącznik Nr 7 - wykaz robót budowlanych.docx
     DOCXZałącznik Nr 8 - wykaz osób.docx

PDFProgram funkcjonalno - użytkowy.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFZawiadomienie na odpowiedzi - 21.07.2017 r..pdf
PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przetarg nieograniczony

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf

PDFUchwały Rady Gminy Zębowice.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dot. wykonawcy.doc
DOCZałącznik Nr 3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dot. podmiotu.doc
DOCZałącznik Nr 4 - Zobowiązanie.doc
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie, przynależność do grupy kapitałowej.doc

PDFZawiadomienie.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-05-2017
  przez: Monika Włodarczyk
 • opublikowano:
  18-05-2017 13:07
  przez: Monika Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  05-09-2017 09:40
  przez: Monika Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 3128
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl