Przejdź do treści strony
Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Izydora Murka 2
46 – 048 Zębowice
tel.: (77) 4 216 076 wew. 28, 29
fax: (77) 4 216 076 wew. 28
e-mail: ops@gops.zebowice.pl
NIP: 751-104-71-18

 

p.o. kierownika: Urszula Pyć

 

Statut i uchwały

PDFStatut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFUchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFUchwała w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-231-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

 

Informacje 

PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

PDFInformacja dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2017-2018.pdf

PDFInformacja dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2019-2020.pdf

PDFInformator dla osób opuszczających zakłady karne.pdf
 

 

Wystąpienia pokontrolne

PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 13 maja 2017 roku.pdf

 

Oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Zębowice 

PDFOcena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Zębowice.pdf

PDFOcena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Zębowice.pdf

PDFOcena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Zębowice.pdf

PDFOcena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Zębowice.pdf

PDFOcena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Zębowice.pdf

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 r.

PDFBilans GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2018 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa do bilansu GOPS Zębowice za 2018 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2018 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki stan na dzień 31.12.2018 r..pdf
 

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach, mający siedzibę w Zębowicach (46-048) przy ul. Izydora Murka 2.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie - nr tel. 77 421 60 76, wew. 28 poprzez adres email zebowops@op.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@zebowice.pl. Lub tel. 77 421 60 76, wew. 30. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

 

 

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  17-03-2011
  przez: Aneta Włodarczyk
 • opublikowano:
  17-03-2011 09:22
  przez: Aneta Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  19-12-2019 11:36
  przez: Joanna Fassa
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 3414
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl