Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Gminy w Zębowicach

 Referaty i stanowiska w Urzędzie Gminy Zębowice

 Parter

REFERAT SPRAW GOSPODARCZYCH

Stanowisko ds. gospodarki odpadami                 pok. nr 16       tel. 77 4216 076 wew. 29

 i utrzymania czystości                                               

REFERAT FINANSÓW

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych        pok. nr 16      tel. 77 4216 076 wew. 29

 Piętro I

WÓJT GMINY - mgr inż. Waldemar Czaja      pok. nr 25A     tel. 77 4216 076 wew. 21

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretarz Gminy                                                         pok. nr 24      tel. 77 4216 076 wew. 24

Sekretarka                                                                   pok. nr 25     tel. 77 4216 076 wew. 21

REFERAT FINANSÓW

Skarbnik Gminy - Jadwiga Sajdyk                      pok. nr 26     tel. 77 4216 076 wew. 23

Stanowisko ds. finansowych                                  pok. nr 26     tel. 77 4216 076 wew. 23

Stanowiska ds. księgowości                                   pok. nr 26     tel. 77 4216 076 wew. 23

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr inż. Waldemar Czaja

Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego           pok. nr 20     tel. 77 4216 076 wew. 27

Stanowisko ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych                                             pok. nr 21     tel. 77 4216 076 wew. 26

Piętro II

Zastępca Wójta                                                      pok. nr 32  

REFERAT SPRAW GOSPODARCZYCH

Stanowisko ds. oświaty                                           pok. nr 30    tel. 77 4216 076 wew. 32

Stanowisko ds. inwestycji, budownictwa

i gospodarki przestrzennej                                      pok. nr 30    tel. 77 4216 076 wew. 32

Stanowisko ds. zamówień publicznych

i gospodarki mieszkaniowej                                    pok. nr 33    tel. 77 4216 076 wew. 30

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy                      pok. nr 33    tel. 77 4216 076 wew. 30