Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REFERAT FINANSÓW

1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz o stwierdzeniu zaległości podatkowych.

PDFKarta usług Nr Fn.1.2021.pdf (534,54KB)

   DOCXPodanie o niezaleganiu w podatkach oraz o stwierdzeniu zaległości podatkowych.docx (13,14KB)

2. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej.

PDFKarta usług Nr Fn.2.2021.pdf (534,65KB)

   DOCXPodanie o figurowaniu w ewidencji podatkowej.docx (13,47KB)

3. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych.

PDFKarta usług Nr Fn.3.2021.pdf (535,58KB)

   DOCXPodanie o wielkości użytków rolnych.docx (13,39KB)

4. Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego.

PDFKarta usług Nr Fn.4.2021.pdf (534,37KB)

   DOCXPodanie o dochodzie z gospodarstwa rolnego.docx (13,40KB)

5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenia terminu zaległości podatkowej, rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

PDFKarta usług Nr Fn.5.2021.pdf (457,32KB)

6. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa.

PDFKarta usług Nr Fn.6.2021.pdf (536,35KB)

   DOCXWniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów.docx (16,64KB)

7. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PDFKarta usług Nr Fn.7.2021.pdf (460,48KB)

   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 1.docx (14,81KB)
   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 2.docx (14,66KB)
   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 3.docx (13,74KB)
   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 4.docx (14,31KB)
   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 5.docx (14,51KB)
   DOCXOświadczenie rolnika-PKD.docx (14,43KB)
   PDFWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf (871,24KB)

8. Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - umarzanie, odraczanie terminu spłaty, rozkładanie na raty.

PDFKarta usług Nr Fn.8.2021.pdf (538,61KB)

   DOCXWniosek o udzielanie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.docx (16,16KB)

9. Umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu należności cywilnoprawnych w formie świadczenia rzeczowego.

PDFKarta usług Nr Fn.9.2021.pdf (535,86KB)

   DOCXWniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego.docx (12,88KB)