Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet i jego realizacja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe Gminy Zębowice za 2020 rok

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 roku.pdf

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 roku.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 roku.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku.pdf

PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 roku.pdf

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

PDFBilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFRachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFInformacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFBilans Publiczego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFRachunek zysków i strat Publiczego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu Publiczego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFInformacja dodatkowa Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFBilans Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFRachunek zysków i strat Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFInformacja dodatkowa Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFBilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf

PDFRachunek zysków i strat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf

PDFInformacja dodatkowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf
 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2021 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2021 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - Wydatki 2021.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - Szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Zębowice za rok 2021.pdf

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2021 rok.pdf

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf

 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2021 rok.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2021 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2021 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2021 roku.pdf
 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2021 rok

PDFUchwała nr 8 2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała nr 524 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie w opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała nr 522 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie w opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zębowice na 2021 r..pdf
 

Wieloletnie prognoza finansowa na lata 2021-2024

PDFUchwała Nr XVII.113.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Uchwała budżetowa na 2021 rok

PDFUchwała Nr XVII.112.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe Gminy Zębowice za 2020 rok

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 roku.pdf

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 roku.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 roku.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 roku.pdf

PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 roku.pdf
 

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

PDFSprawozdania finansowe za 2020 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2020 rok Publiczne Przedszkole w Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2020 rok Urząd Gminy w Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2020 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf
 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2020 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2020 rok.pdf

PDFSzczególne zasady wykonania budżetu Gminy Zębowice za rok 2020.pdf

PDFWydatki 2020.pdf

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2020 rok.pdf

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf
 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2020 rok.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2020 roku..pdf 

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2020 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2020 roku.pdf
 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2020 rok

PDFUchwała nr 589 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie w opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała nr 678 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf
 

Wieloletnie prognoza finansowa na lata 2020-2023

PDFUchwała Nr X.57.2019 Rady Gminy Zebowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Uchwała budżetowa na 2020 rok

PDFUchwała Nr X.56.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zebowice na 2020 rok.pdf
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe Gminy Zębowice za 2019 rok

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku.pdf

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 roku.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku.pdf

PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 roku.pdf
 

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok

PDFSprawozdania finansowe za 2019 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2019 rok Publiczne Przedszkole w Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2019 rok Urząd Gminy w Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2019 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf
 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2019 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2019 rok.pdf

PDFWydatki 2019.pdf

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2019 rok.pdf

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf

 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2019 rok.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2019 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2019 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2019 roku.pdf

 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2019 rok

PDFUchwała Nr 702019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf.pdf

 

Uchwała budżetowa na 2019 rok

PDFUchwała Nr III.11.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe Gminy Zębowice za 2018 rok

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 roku.pdf

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 roku.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 roku.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 roku.pdf

PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 roku.pdf

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok

PDFSprawozdania finansowe za 2018 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2018 rok Publiczne Przedszkole w Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2018 rok Urząd Gminy w Zębowicach.pdf

PDFSprawozdania finansowe za 2018 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf
 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2018 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2018 rok.pdf

PDFWydatki 2018.pdf

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2018 rok.pdf

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf

 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2018 rok.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2018 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2018 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2018 roku.pdf
 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2018 rok

PDFUchwała Nr 684.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Zębowice na 2018 r..pdf

PDFUchwała Nr 681.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf
 

Uchwała budżetowa na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXVII.197.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2018 r..pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2017 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2017 rok.pdf

PDFWydatki 2017.pdf

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2017 rok.pdf

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf
 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2017 rok.pdf.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2017 roku..pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2017 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2017 roku.pdf
 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2017 rok

PDFUchwała Nr 3.2.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr 653.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opou z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gmiy Zębowice.pdf
 

Uchwała budżetowa na 2017 rok

PDFUchwała Nr XVII.130.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok + załączniki.pdf

 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020

PDFUchwała Nr XVII.131.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2016 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2016 rok.pdf

PDFWydatki 2016.pdf

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2016 rok.pdf

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf


PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2016 rok.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2016 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2016 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2016 roku.pdf

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2016 roku

PDFUchwała Nr 565-2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zębowice na lata 2017-2020.pdf

PDFOrzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z dnia 29 kwietnia 2016 roku.pdf

 

Uchwała budżetowa na 2016 rok

PDFUchwała nr 4.9.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zębowice na rok 2016.pdf


       PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 4.9.2016.pdf
       PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 4.9.2016.pdf
       PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 4.9.2016.pdf 

       PDFZałącznik nr 4 do uchwały nr 4.9.2016.pdf

       PDFZałącznik nr 5 do uchwały nr 4.9.2016.pdf
       PDFZałącznik nr 6 do uchwały nr 4.9.2016.pdf
       PDFZałącznik nr 7 do uchwały nr 4.9.2016.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2015 rok

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zębowice za rok 2015.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf
PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf
 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2015 rok.pdf
 

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2015 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2015 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2015 roku.pdf
 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2015 roku

PDFUchwała Nr 436.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 11.12.2015 r. w spr. opinii o przedłożonym projekcjie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zebowice 2016-2019.pdf

PDFUchwała Nr 639-2014 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr 646-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 23.01.2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

 

Uchwała budżetowa na 2015 rok

PDFUchwała Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

 

Wieloletnie prognoza finmansowa

PDFUchwała Nr II.5.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2014 roku

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2014 rok.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2014 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2014 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2014 roku.pdf

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2014 roku

PDFUchwała Nr 684-2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr 456-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 12.12.2014 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zębowice.pdf

 

Uchwała budżetowa na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXIX-251-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 rok + załączniki.pdf

 

Zmiany do uchwały budżetowej

PDFUchwała Nr XXX-255-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-270-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-277-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany bubżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-293-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-298-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

 

 Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej w 2014 rok

PDFUchwała Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-271-2014 Rady gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI-271-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI-271-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-278-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w spr. ustalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII-278-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-294-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-299-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2013 roku

PDFUchwała Nr 509-2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie w opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

 

Uchwała budżetowa na 2013 rok

PDFUchwała Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok + załączniki.pdf

 

Zmiany do uchwały budżetowej

PDFUchwała Nr XXII-195-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-212-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

DOCUchwała Nr XXVI-225-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.doc

PDFUchwała Nr XXVII-233-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-248-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2013 roku

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2013 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2013 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2013 roku.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok.pdf

 

 Wieloletnia prognoza finansowa

PDFUchwała Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

 PDFUchwała Nr XXIX-252-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

 

Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXII-196-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII-196-2013 rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII-196-2013 rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku.pdf

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 września 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku.pdf

PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku.pdf

PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-239-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII-239-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-249-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2012 roku

PDFUchwała Nr 58-2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwość sfinansowania deficytu.pdf

PDFUchwała Nr 59-2012 z dnia 01 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFUchwała nr 568-2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFUchwała Nr 746-2012 z dnia 24 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf

 

Wieloletnie prognozy finansowe od 2012 r.

PDFUchwała Nr XIII-115-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + objaśnienia.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII-115-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XV-128-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV-128-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIX-174-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 PDFUchwała Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wiekoletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

 

Uchwała budżetowa na 2012 rok

 PDFUchwała Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

 

Zmiany do uchwały budżetowej

PDFUchwała Nr XV-127-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XVI-148-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVII-158-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-165-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

 PDFUchwała Nr XIX-173-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

 PDFUchwała Nr XX-182-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

 

 Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2012 roku

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2012 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2012 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2012 r. - po korekcie.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2012 roku.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2012 rok.pdf

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uchwała budżetowa na 2011 rok

PDFUchwała Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2010 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2011 r.

PDFUchwała Nr 36-2011 z dnia 02 lutego 2011 roku Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr 729-2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr 730-2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf

 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2011 r., sprawozdanie

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2011 r..pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2011 r..pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze 2011 roku.pdf

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2011 r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2011 rok.pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zebowice za 2011 rok.pdf

PDFWydatki 2011- tabela.pdf

 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2014 - traci moc 31.12.2011 r.

PDFUchwała Nr III-20-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r. + objaśnienia.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf

PDFUchwała Nr XIII-113-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII-113-2011 z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf

PDFInformacja o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2011 roku.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Sajdyk
Data wytworzenia: 2011-02-11