Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku

PDFZarządzenie Nr Or.120.1.2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do Regulaminu Pracy.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.3.2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 3 - Karta samooceny pracownika.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-304-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.4.2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 marca 2012 roku w spr. wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.120.5.2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 120.5.2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 marca 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.6.2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2012 roku w spr. organizacji systemu stałych dyżurów w Gminie Zębowice na potrzeby gotowości Obronnej Państwa.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.7.2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.8.2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zębowice.pdf

PDFZałącznik do Regulaminu Organizacyjnego.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 2012-03-23