Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

Programy i inne zamierzenia

PDFUchwała Nr II-10-2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w spraiwe uchwalenia Programu Współpracy Gminu Zębowice z organizacjami pozarządowymi ... na lata 2019-2022.pdf
          PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr II-10-2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r..pdf

PDFUchwała Nr XXIX-253-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2014-2018.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXIX-253-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr-IV-28-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w spr. uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2011-2013.pdf

PDFProgram współpracy gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013.pdf

PDFSprawozdanie za rok 2017 z realizacji wieloletniego programu wspólpracy Gminy Zębowice z ogranizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf

PDFSprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego.pdf
 

 

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PDFUchwała Nr XXVIII.203.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX.141.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-78-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf

         PDFZałącznik do uchwały Nr X-78-2016.pdf

PDFUchwała Nr III-26-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXX-258-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-258-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf

PDFHarmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIV-121-2012 Rady Gminy Zębowice z 24 stycznia 2012 r. w spr. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy na 2012 rok.pdf

PDFGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr V-41-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2011 roku w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki.pdf

PDFGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr V-54-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.pdf

PDFGminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.pdf

 

Gminne programy przeciwdziałania narkomani

PDFUchwała Nr XXVIII.204.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX.142.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-77-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.pdf

          PDFZałącznik do uchwały Nr X-77-2016.pdf

PDFUchwała Nr III-27-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXX-259-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-259-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf

PDFHarmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIV-122-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdzialania narkomanii na 2012 rok.pdf

PDFGminny program przeciwdziałania narkomani na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr V-40-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok.pdf

PDFGminny program przeciwdziałania narkomani na 2011 rok.pdf 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 09.11.2011
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2011
  przez: Aneta Włodarczyk
 • opublikowano:
  09-11-2011 08:53
  przez: Aneta Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  08-05-2019 07:46
  przez: Krystyna Wacławczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 3552
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×