Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert - 2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2023 r.

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realiację zadań publicz. w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu w gm. Zębowice w 2023 r.pdf (116,98KB)

PDFzał. nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (142,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (100,84KB)

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2023 r.

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dn. 17.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (117,95KB)

PDFzał. nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (128,86KB)

PDFzał. nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (126,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (99,96KB)


Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 uodppiow do składu komisji.pdf (97,57KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r.pdf (107,14KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r.docx (19,59KB)

 

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2023 r. na terenie Gminy Zębowice

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych...pdf (123,67KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.18.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10.02.2023 r.pdf (110,61KB)