Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2023 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżącyc.pdf (200,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (355,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (185,35KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.05.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzania procedury weryfikacji i potwierdzenia danych do SIO przez szkoły i placówki oświatowe.pdf (276,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.06.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2023 w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023.pdf (282,15KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dn. 17.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (117,95KB)

       PDFzał. nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (128,86KB)

       PDFzał. nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (126,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realiację zadań publicz. w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu w gm. Zębowice w 2023 r.pdf (116,98KB)

       PDFzał. nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (142,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.01.2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do szkoły podstawowej.pdf (206,43KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.01.2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Publ. Przedszkola.pdf (206,48KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 uodppiow do składu komisji.pdf (97,57KB)
       PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r.pdf (107,14KB)
       PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r.pdf (139,36KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (185,02KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych...pdf (123,67KB)
       PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.18.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10.02.2023 r.pdf (110,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice za 2022 rok.pdf (553,70KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2023 Wójta Gminy Zębowice z 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (99,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (100,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,06KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (205,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,37KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (184,88KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (190,12KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (190,39KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (181,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.pdf (4,30MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.04.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. PPP dla wstępnych konsultacji rynk. pn Zarządzanie i eksploatacja infrastrukturą wodną i gospodarką ściekową...pdf (1,71MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (197,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.pdf (383,13KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,57KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,07KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (184,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (192,32KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (196,58KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie planu kontroli w latach 2023-24 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli w zakresie postępowania z nieczystościami.pdf (2,82MB)