Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 30.11.2022, g. 14:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wystąpienie gości.
 5. 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (1,07MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,26MB)

  3. c. uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.pdf (276,71KB)

  4. d. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

   PDFProjekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.pdf (353,12KB)

  5. e. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...pdf (3,63MB)

  6. f. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do Spółdzielni Energetycznej

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do Spóldzielni Energetycznej.pdf (1,11MB)

  7. g. wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zębowice.pdf (634,27KB)

 7. 7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 25.10.2022 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 25.10.2022 r.pdf (437,74KB)

 11. 11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.