Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja publiczna 2022

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

PDFInformacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.pdf (302,52KB)
 

 

Konsultacje:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

PDFOgłoszenie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi...pdf (95,72KB)
 

Projekt: "Rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

PDFProjekt Uchwały w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podm. wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolont. na rok 2023.pdf (153,13KB)
 

Formularz zgłaszania opinii w sprawie konsultowania "Rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

DOCXFormularz zgłaszania opinii w sprawie konsultowania Rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi...docx (13,55KB)
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

PDFProtokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami poz.pdf (116,66KB)

 

Konsultacje:

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2027"

PDFOgłoszenie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi....pdf (96,19KB)

Projekt: "Wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2027"

PDFProjekt Uchwały w spr. przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podm. wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolont. na l. 2023-2027.pdf (163,31KB)

Formularz zgłaszania opinii w sprawie konsultowania "Wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2027"

DOCXFormularz zgłaszania opinii w sprawie konsultowania Wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi....docx (23,39KB)

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2027

PDFProtokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi.pdf (97,25KB)

 

 

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  02.06.2022 r. – 16.06.2022 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Hallera 9, 45-867 Opole, pok. 4 (Departament Infrastruktury i Gospodarki).

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje:

Uchwała nr 7166/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  30 maja 2022 r.

PDFUchwała ZWO nr 7166_2022 z dnia 30 maja 2022 r. - konsultacje.pdf (872,21KB)
DOCFormularz uwag - Konsultacje projektu uchwały sejmiku zmieniającej uchwałę ws. ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.doc (38,50KB)

 

Konsultacje:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030"

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 17.05.2022 r. do 21.06.2022 r. 

PDFOgłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf (233,69KB)

DOCXFormularz konsultacyjny Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.docx (76,34KB)

PDFStrategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 - projekt do konsultacji.pdf (2,09MB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf (20,57MB)

PDFRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf (88,93KB)

PDFOpolski Inspektor Sanitarny - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf (854,04KB)

 

Konsultacje:

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom (przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym) z terenu województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 9 luty – 23 luty 2022 r.

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom będą mogły zgłaszać uwagi do ww. projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, dostępnym w serwisach internetowych dla organizacji pozarządowych www.opolskie.pl , www.ngo.opolskie.pl , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub przesłane za pośrednictwem poczty lub złożone osobiści: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: ul. Hallera 9, 45-867 Opole  (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Dokument podlegający konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego, który dostępny jest na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu przedmiotowe – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Konsultacje projektów aktów prawnych dot. NGO – Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego)

Konsultacje rozpoczęto na podstawie Uchwały Nr 6415/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lutego 2022 r.

Załączniki:

1. Uchwała Nr 6415/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego celem skierowania go do konsultacji społecznych

PDFUchwała Nr 6415-2022 ZWO z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi ....pdf (1,74MB)

2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

DOCXProjekt uchwały SWO w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw....docx (22,01KB)