Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2022 roku

PDFZarządzenie Nr OrG.120.1.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.2.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie rozliczenia wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2022 r..pdf

PDFZrzadzenie Nr OrG.120.03.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2022 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.6.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie zmian w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.7.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie metryki realizacji zadania inwestycyjnego oraz zadań remontowych.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.8.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia Planu kontroli w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach org. na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.11.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.12.2022 Wójta Gminy Zębowice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr.OR.0050.13.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników GOPS do do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego.pdf

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.14.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.15.2022 Wójta Gminy Zębowice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.15.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.16.2022 Wójta Gminy Zębowice w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.pdf
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.16.2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf