Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2022 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych do zakładu budżetowego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf
    PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r..pdf
    PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ....pdf
   PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r..pdf
   PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.07.2022 Wójta Gminy Zębowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice za 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych....pdf
   PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15.02.2022 w sprawie planu ofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022.pdf

PDFZarządzenie Nr W0050.12.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15.02.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rektutacyjnym do PSP.pdf

PDFZarządzenie Nr W0050.13.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15.02.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do PP.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej...pdf
   PDFzał. nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.14.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFUzupełnienie do Zarządzenia Nr W.0050.17.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2022 Wójta Gminy z dnia 10.03.2022 r. Zębowice w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr.W.0050.25.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w sprawach związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu i zasad rozliczania opłaty targowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych..pdf