Przejdź do treści strony
Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt i Zastępca

 Wójt jest organem wykonawczym Gminy, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na czteroletnią kadencję. Obecnie od 2002 r. ( czwarta kadencja) funkcję tą pełni :

 

zdjęcie 10 [1600x1200] (2).jpeg

mgr inż. Waldemar Czaja

Sekretariat - I piętro, pok. nr 25A

tel. 77 4 216 076

   Wójt Gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 1) przygotowanie projektów uchwał rady gminy, 2) określenie sposobu wykonania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu,    5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt wydaje decyzje w sprawach indywidualnych zakresu administracji publicznej oraz przepisy porządkowe w formie zarządzeń w przypadku niecierpiącym zwłoki, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega radzie gminy.

 Więcej informacji o kompetencjach Wójta Gminy znajduje się w:

·         Statucie Gminy ( w dziale akty prawne )
·         Regulaminie Organizacyjnym Gminy ( w dziale Urząd Gminy w Zębowicach)
 
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy piątek od godz. 1300 do 1400, w sprawach pilnych należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.
 
 

Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Zębowice pełni Pan Zdzisław Szuba

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2009
  przez: Monika Włodarczyk
 • opublikowano:
  01-07-2009 08:06
  przez: Daria Czaja
 • zmodyfikowano:
  13-09-2019 12:39
  przez: Aneta Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 8286
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl