Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII sesja Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, XIII sesja w ósmej kadencji Rady Gminy Zębowice zostanie przeprowadzona korespondencyjnie z następującym porządkiem obrad:

Termin: 05.05.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wnioski i interpelacje radnych - forma pisemna.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok (a).pdf (146,24KB)

   PDFzałącznik nr 1 inwestycje.pdf (208,05KB)

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (b).pdf (4,41MB)

  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (c).pdf (176,47KB)

  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (d).pdf (175,39KB)

  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (e).pdf (171,22KB)

  6. uchylenia uchwały Nr XII/79/2020 z 25 lutego 2020 r.;

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.79.2020 z 25 lutego 2020 (f).pdf (136,60KB)

  7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice (g).pdf (1,05MB)

  8. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice (h).pdf (219,72KB)

 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. Zakończenie sesji Rady Gminy.