Przejdź do treści strony
Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory prezydenckie 2020

Urzędnik Wyborczy: Dorota Janikowska-Młynarczyk

Terminy dyżurów Urzędnika Wyborczego w Zębowicach:

03.03.2020 r. (wtorek) godz. 12:00-15:00

10.03.2020 r. (wtorek) godz. 12:00-15:00

17.03.2020 r. (wtorek) godz. 12:00-15:00

24.03.2020 r. (wtorek) godz. 12:00-15:00

31.03.2020 r. (wtorek) godz. 12:00-15:00

02.04.2020 r. (czwartek) godz. 12:00-15:00

07.04.2020 r. (wtorek) godz. 12:00-15:00

10.04.2020 r. (piątek) godz. 12:00-15:00

_____________________________________________________________________________

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zębowice.

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej:

1) w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub jego tryb pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zębowice:

 • skan zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: ug@zebowice.pl , w tytule wiadomości: Zgłoszenie kandydata/kandydatów na członka/członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zębowice. Oryginał zgłoszenia należy wysłać na adres: Urząd Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice
 •  oryginał zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice

z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej.

 

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gm. Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...pdf

 

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień  10 maja 2020 r. wraz z kalendarzem wyborczym:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/184

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-

Metryczka
 • wytworzono:
  18-02-2020
  przez: Joanna Fassa
 • opublikowano:
  18-02-2020 15:16
  przez: Joanna Fassa
 • zmodyfikowano:
  27-03-2020 11:18
  przez: Joanna Fassa
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 115
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl