Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku


PDFZarządzenie Nr OrG.120.1.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2020 roku.pdf 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.2.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalania zasad opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkola , dla których organem jest Gmina Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.3.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11.02.2020 r. w sprawie planu zamówień publicznych na rok 2020.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.4.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zębowice w 2020 roku.pdf 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.5.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.6.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.7.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.8.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.9.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia Planu kontroli w Urzędzie Gminy Zębowice oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.9.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2020 roku.pdf
   PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.9.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2020 roku.pdf
   PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OrG.120.9.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2020 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.10.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.11.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.12.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.13.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert z dnia 22 maja 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.14.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OrG.120.23.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ....pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.15.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2020 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf

       PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.15.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2020 r..pdf

       PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.15.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.16.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oszacowania wartości gruntów.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.17.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.18.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2020 r. w spr. ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf

      PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.18.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2020 r..pdf 
      PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.18.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.19.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2020 r. w spr. zasad udostępniania danych dla wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego dot. postępowania z odpadami.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.20.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.21.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powoływania pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.22.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 września 2020 r. w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.23.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.24.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24.09.2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf
 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.26.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów sołectw Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.27.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.27.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 października 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.28.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie aktualizacji.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.29.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.30.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za 2020 r..pdf 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.31.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.32.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, ....pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.33.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru instytucji finansowej - dot. PPK.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.34.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf