Przejdź do treści strony WCAG

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Termin: 13.02.2020, g. 12:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Sprawdzenie prawomocności.
  3. Zaopiniowanie wniosku Klubu Radnych MN dotyczącego projektu Statutu Gminy Zębowice.
  4. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję RG.
  5. Omówienie spraw bieżących.
  6. Dyskusja i wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.