Przejdź do treści strony
Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

X sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 18.12.2019, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Informacja przedstawiciela WKU.
 5. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów- forma pisemna.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok

   PDFdoc02015820191210073146.pdf

  2. ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

   PDFdoc02015720191210073109.pdf

  3. uchwalenie budżetu gminy Zębowice na 2020 rok

   PDFProjekt w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

   PDFZałącznik Nr 1.pdf

   PDFZałącznik Nr 2.pdf

   PDFZałącznik Nr 3.pdf

   PDFZałącznik Nr 4.pdf

   PDFZałącznik Nr 5.pdf

   PDFZałącznik Nr 6.pdf

   PDFZałącznik Nr 7.pdf

   PDFZałącznik Nr 8.pdf

   PDFZałącznik Nr 9.pdf

   PDFZałącznik Nr 10.pdf

  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

   PDFWPF + objaśnienia.pdf

  5. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

   PDFProjekt uchwały- organizacje pozarządowe.pdf

  6. zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

  7. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice

   PDFZmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice.pdf

  8. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019 - 20124

   PDFZmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Z-ce na lata 2019 - 2024.pdf

  9. intencji nieodpłatnego przejęcia działki nr 1066 obręb Radawie na rzecz Gminy Zębowice.

   PDFProjekt działka 1066- obręb Radawie.pdf

 7. Informacje i komunikaty.
 8. Sprawy różne.
 9. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r.

  PDFProtokół z sesji Rady Gminy.pdf

 10. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Metryczka
 • wytworzono:
  13-12-2019
  przez: Monika Nowak
 • opublikowano:
  13-12-2019 07:28
  przez: Monika Nowak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 307
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl