Przejdź do treści strony
Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

VII Sesja Rady Gminy Zębowice

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zębowice,

że w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 1200   w sali Gminnego Ośrodka Kultury Informacji i Czytelnictwa  w Zębowicach

odbędzie się  VII w ósmej kadencji sesja Rady Gminy  Zębowice

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Wnioski i Interpelacje radnych- forma pisemna
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

  3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

   PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

  4. udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprwie udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej.pdf

  5. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice..pdf

  6. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice..pdf

  7. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2020-2023.

   PDFProjekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2020-2023..pdf

 6. Sprawy różne.
 7. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2019 roku.

  PDFProjekt Protokołu.pdf

 8. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Metryczka
 • wytworzono:
  02-08-2019
  przez: Monika Nowak
 • opublikowano:
  02-08-2019 11:41
  przez: Monika Nowak
 • zmodyfikowano:
  02-08-2019 11:42
  przez: Monika Nowak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 439
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl