Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r. "Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r..pdf
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf

PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - "Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z przebudową na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach"
 

PDFzapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z przebudową na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf
PDFzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta Wykonawcy.pdf
PDFzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Klauzula Informacyjna.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFprzedmiar robót - docieplenie stropodachu.pdf
PDFprojekt budowlany cz. 1.pdf
PDFprojekt budowlany cz. 2.pdf
PDFmapa zasadnicza 1.pdf
PDFmapa zasadnicza 2.pdf
PDFDecyzja Starosty Oleskiego nr 294-VII-2019 z dnia 12.07.2019 r..pdf
PDFwzór umowy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej remizy OSP w Łące"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej remizy OSP w Łące.pdf
PDFzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta Wykonawcy.pdf
PDFzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Klauzula informacyjna.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFschemat okien i drzwi wejściowych.pdf
PDFwzór umowy.pdf
PDFInformacja z otwacia ofert.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. - "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół....pdf
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
PDFzałącznik Nr 3 wzór umowy.pdf
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 25.07.2019.pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. - " Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół ....pdf

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc

DOCZałącznik Nr 3_wzór umowy.doc

DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc

DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc

DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf

PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf

PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf

JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg

JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg

JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg

PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf

PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2019 r..pdf

 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2019
  przez: Joanna Fassa
 • opublikowano:
  11-02-2019 14:06
  przez: Joanna Fassa
 • zmodyfikowano:
  16-09-2019 14:38
  przez: Krystyna Wacławczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 3321
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×