Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku

PDFZarządzenie Nr OrG.120.1.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Planu zamówień publicznych na rok 2019.pdf (595,32KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.2.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalania zasad opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkola , dla których organem jest Gmina Zębowice na rok szkolny 2019-2020.pdf (2,96MB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.3.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2019 roku.pdf (319,86KB) 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.4.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (302,69KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.5.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21.02.2019 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie lub najem nieruchomości stanowiących własność GZ.pdf (332,69KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.6.2019 Wójt Gminy Zębowice z dnia 21.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zębowicach.pdf (308,13KB)

       PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.6.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21.02.2019 r..pdf (752,20KB)

       PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.6.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21.02.2019 r..pdf (702,38KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.7.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zębowice.pdf (292,91KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.8.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Zębowice.pdf (264,65KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.9.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf (1,08MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.10.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (680,44KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.11.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Prusków.pdf (330,67KB)
        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.11.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (325,28KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.12.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska.pdf (330,73KB)
        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.12.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (322,17KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.13.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Osiecko.pdf (331,77KB)
        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.13.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (324,30KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.14.2019 r. Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kadłub Wolny.pdf (334,10KB)
        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.14.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (330,92KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.15.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Poczołków.pdf (332,60KB)
        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.15.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (326,96KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.16.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Knieja.pdf (329,29KB)
        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.16.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (325,20KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.17.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łąka.pdf (371,67KB) 
        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.17.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (325,50KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.18.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Zębowice.pdf (331,16KB)
        PDFZałacznik do Zarządzenia Nr OrG.120.18.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (326,69KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.19.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Radawie.pdf (381,57KB)
        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.19.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 2019 r..pdf (328,84KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.20.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (811,86KB) 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.21.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf (1,09MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.22.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (490,08KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.23.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (1,59MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.24.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (384,72KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.25.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Zębowicach na 2019 rok.pdf (669,58KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.26.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach dokonujących czynności kontrolnych.pdf (1,61MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.27.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu gminnej komisji ds. odbioru zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Zębowice.pdf (279,51KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.28.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (358,96KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.29.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.pdf (735,69KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.30.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OrG.120.21.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf (273,26KB) 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.31.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zębowice.pdf (422,19KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.32.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (407,13KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.33.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów gminy Zębowice na dzień 31 grudnia 2019 roku.pdf (1,10MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.34.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (3,39MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.35.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (297,70KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.36.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf (618,74KB)