Gmina Zębowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1736000000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 87375
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 22966
 3. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 14224
 4. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 11652
 5. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 10325
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9345
 7. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 9222
 8. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 8331
 9. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 7290
 10. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 6387
 11. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6340
 12. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 6314
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5848
 14. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 5356
 15. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5248
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5116
 17. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 4965
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4590
 19. Statut gminy
  Wyświetleń: 4559
 20. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 4538
 21. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 4532
 22. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 4213
 23. Petycje
  Wyświetleń: 4059
 24. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 3983
 25. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3936
 26. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3856
 27. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3774
 28. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3686
 29. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3646
 30. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3611
 31. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 3455
 32. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3429
 33. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 3410
 34. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 3353
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3339
 36. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 3271
 37. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 3270
 38. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3251
 39. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 3137
 40. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3077
 41. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3027
 42. Referendum
  Wyświetleń: 3015
 43. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 2994
 44. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 2937
 45. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 2902
 46. Budżet
  Wyświetleń: 2864
 47. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2806
 48. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2788
 49. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 2783
 50. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 2774
 51. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2742
 52. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2740
 53. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 2716
 54. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 2715
 55. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2712
 56. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 2695
 57. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 2693
 58. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 2656
 59. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2650
 60. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2645
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2643
 62. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2635
 63. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 2635
 64. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2622
 65. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 2618
 66. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 2575
 67. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2558
 68. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2558
 69. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2540
 70. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 2526
 71. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 2504
 72. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2482
 73. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 2469
 74. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2456
 75. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 2456
 76. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2450
 77. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 2434
 78. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2424
 79. Akcyza
  Wyświetleń: 2412
 80. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2369
 81. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 2359
 82. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 2355
 83. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2347
 84. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 2322
 85. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2320
 86. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 2318
 87. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 2306
 88. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 2277
 89. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 2261
 90. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 2242
 91. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 2221
 92. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2161
 93. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 2145
 94. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2131
 95. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 2117
 96. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 2099
 97. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 2080
 98. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 2066
 99. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2064
 100. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 2043
 101. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2035
 102. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2028
 103. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 2017
 104. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1990
 105. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 1974
 106. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2019
  Wyświetleń: 1973
 107. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 1964
 108. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1959
 109. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 1947
 110. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 1947
 111. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 1946
 112. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 1943
 113. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 1928
 114. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 1913
 115. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 1911
 116. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1899
 117. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1876
 118. E-RADA
  Wyświetleń: 1853
 119. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1830
 120. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1814
 121. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 1796
 122. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 1784
 123. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 1761
 124. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1725
 125. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 1723
 126. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 1706
 127. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1696
 128. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1689
 129. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 1669
 130. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 1669
 131. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 1667
 132. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 1632
 133. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 1620
 134. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1610
 135. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1609
 136. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 1605
 137. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 1587
 138. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1583
 139. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1549
 140. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1545
 141. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 1532
 142. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 1529
 143. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 1522
 144. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 1509
 145. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1503
 146. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 1482
 147. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 1441
 148. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 1437
 149. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 1435
 150. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1426
 151. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1401
 152. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 1396
 153. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1381
 154. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 1377
 155. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1363
 156. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 1357
 157. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1354
 158. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1351
 159. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1346
 160. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1335
 161. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1330
 162. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1321
 163. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1319
 164. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 1317
 165. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 1316
 166. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 1307
 167. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 1301
 168. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1297
 169. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1297
 170. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 1295
 171. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1288
 172. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1278
 173. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1272
 174. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1262
 175. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 1247
 176. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1228
 177. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 1219
 178. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1217
 179. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1211
 180. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1208
 181. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1194
 182. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 1191
 183. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 1185
 184. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1179
 185. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1178
 186. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1167
 187. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1165
 188. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 1160
 189. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1158
 190. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 1145
 191. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1145
 192. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1145
 193. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1137
 194. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1130
 195. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 1130
 196. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 1121
 197. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1105
 198. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1088
 199. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1076
 200. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1076
 201. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1048
 202. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1048
 203. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1046
 204. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1043
 205. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1035
 206. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1033
 207. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1025
 208. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1023
 209. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1018
 210. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1014
 211. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1005
 212. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1005
 213. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1001
 214. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 998
 215. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 998
 216. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 996
 217. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 993
 218. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 981
 219. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 979
 220. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 973
 221. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 971
 222. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 970
 223. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 968
 224. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 965
 225. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 963
 226. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 962
 227. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 961
 228. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 961
 229. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 953
 230. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 952
 231. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 950
 232. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 945
 233. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 938
 234. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 933
 235. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 929
 236. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 928
 237. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 928
 238. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 920
 239. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 920
 240. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 916
 241. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 913
 242. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 912
 243. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 911
 244. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 904
 245. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 901
 246. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 901
 247. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 899
 248. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 898
 249. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 898
 250. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 894
 251. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 891
 252. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 891
 253. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 888
 254. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 887
 255. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 882
 256. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 873
 257. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 872
 258. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 871
 259. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 871
 260. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 869
 261. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 865
 262. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 853
 263. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 851
 264. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 849
 265. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 845
 266. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 845
 267. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 835
 268. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 832
 269. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 831
 270. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 828
 271. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 826
 272. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 814
 273. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 808
 274. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 807
 275. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 798
 276. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 798
 277. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 796
 278. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 777
 279. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 776
 280. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 763
 281. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 762
 282. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 761
 283. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 747
 284. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 732
 285. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 681
 286. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 673
 287. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 666
 288. Petycje 2018
  Wyświetleń: 642
 289. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 642
 290. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 599
 291. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 513
 292. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 432
 293. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 277
 294. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 116
 295. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 97
Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2015
  przez: Aneta Włodarczyk
 • opublikowano:
  06-02-2015 11:41
  przez: Aneta Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 4590
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 567-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×