Gmina Zębowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
210211859917380000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1771213766135559145124062634218532139631153518162971620572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12016923110480915687898834746197669141119621240025559
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656628175777674521275187535836389299220
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 67972
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13632
 3. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 11250
 4. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 9771
 5. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 8291
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6546
 7. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 5727
 8. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 5602
 9. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 4922
 10. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 4754
 11. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 4511
 12. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4010
 13. Statut gminy
  Wyświetleń: 3796
 14. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 3218
 15. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 3196
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3041
 17. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2921
 18. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 2879
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2774
 20. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2709
 21. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2622
 22. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2565
 23. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2492
 24. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2458
 25. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2391
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2332
 27. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 2184
 28. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2155
 29. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 2105
 30. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 2086
 31. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 2085
 32. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 2084
 33. Budżet
  Wyświetleń: 2055
 34. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 2009
 35. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 1898
 36. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1823
 37. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 1819
 38. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1818
 39. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 1796
 40. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 1792
 41. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 1791
 42. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1788
 43. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1777
 44. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 1761
 45. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1746
 46. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 1737
 47. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1737
 48. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1736
 49. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 1715
 50. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1708
 51. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1703
 52. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1701
 53. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 1692
 54. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 1692
 55. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1690
 56. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1668
 57. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1655
 58. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1649
 59. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 1646
 60. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1644
 61. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 1625
 62. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 1623
 63. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 1615
 64. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 1611
 65. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 1607
 66. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 1595
 67. Akcyza
  Wyświetleń: 1590
 68. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1580
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1571
 70. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 1554
 71. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 1543
 72. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 1542
 73. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 1519
 74. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 1517
 75. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 1516
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1470
 77. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1469
 78. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 1464
 79. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 1428
 80. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1427
 81. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1425
 82. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 1424
 83. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 1421
 84. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 1411
 85. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1407
 86. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1395
 87. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 1392
 88. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 1389
 89. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1372
 90. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1371
 91. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1364
 92. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 1358
 93. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 1349
 94. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 1340
 95. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 1337
 96. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 1317
 97. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2019
  Wyświetleń: 1314
 98. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 1310
 99. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1294
 100. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 1289
 101. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 1267
 102. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1249
 103. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1234
 104. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1232
 105. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 1228
 106. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 1201
 107. Petycje
  Wyświetleń: 1188
 108. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1177
 109. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1164
 110. Referendum
  Wyświetleń: 1163
 111. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 1154
 112. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1149
 113. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 1125
 114. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 1117
 115. REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  Wyświetleń: 1117
 116. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 1114
 117. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 1105
 118. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1100
 119. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 1085
 120. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 1067
 121. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1045
 122. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 1042
 123. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1030
 124. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1019
 125. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 1018
 126. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1012
 127. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1010
 128. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1006
 129. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 1004
 130. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 1003
 131. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 974
 132. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 973
 133. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 968
 134. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 966
 135. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 965
 136. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 946
 137. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 942
 138. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 922
 139. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 916
 140. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 915
 141. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 903
 142. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 900
 143. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 894
 144. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 886
 145. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 884
 146. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 875
 147. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 873
 148. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 860
 149. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 859
 150. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 850
 151. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 849
 152. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 844
 153. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 843
 154. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 840
 155. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 838
 156. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 832
 157. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 828
 158. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 825
 159. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 824
 160. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 822
 161. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 813
 162. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 812
 163. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 811
 164. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 811
 165. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 808
 166. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 792
 167. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 782
 168. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 781
 169. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 780
 170. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 775
 171. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 773
 172. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 766
 173. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 764
 174. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 762
 175. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 761
 176. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 760
 177. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 754
 178. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 750
 179. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 746
 180. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 738
 181. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 736
 182. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 736
 183. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 731
 184. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 726
 185. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 722
 186. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 707
 187. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 703
 188. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 702
 189. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 693
 190. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 692
 191. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice
  Wyświetleń: 688
 192. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 688
 193. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 686
 194. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 685
 195. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 685
 196. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 684
 197. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 681
 198. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 681
 199. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 675
 200. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 674
 201. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 673
 202. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 673
 203. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 673
 204. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 666
 205. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 664
 206. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 663
 207. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 663
 208. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 662
 209. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 661
 210. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 655
 211. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 655
 212. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 652
 213. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 649
 214. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 649
 215. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 647
 216. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 647
 217. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 645
 218. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 642
 219. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 641
 220. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 635
 221. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 631
 222. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 631
 223. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 626
 224. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 623
 225. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 620
 226. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 616
 227. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 616
 228. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 615
 229. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 615
 230. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 609
 231. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 608
 232. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 605
 233. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 601
 234. Petycje 2016
  Wyświetleń: 593
 235. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 593
 236. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 589
 237. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 588
 238. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 588
 239. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 584
 240. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 583
 241. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 582
 242. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 579
 243. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 571
 244. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 570
 245. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 570
 246. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 567
 247. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 566
 248. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 565
 249. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 563
 250. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 563
 251. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 552
 252. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 551
 253. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 549
 254. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Zębowice
  Wyświetleń: 547
 255. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 546
 256. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 544
 257. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 542
 258. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 539
 259. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 534
 260. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 531
 261. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 531
 262. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 518
 263. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 516
 264. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 512
 265. Petycje 2015
  Wyświetleń: 505
 266. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 504
 267. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 502
 268. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 502
 269. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 500
 270. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 491
 271. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 490
 272. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 483
 273. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 475
 274. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 469
 275. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 467
 276. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 456
 277. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 451
 278. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 428
 279. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 352
 280. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 229
 281. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 174
 282. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 153
 283. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 152
 284. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 149
 285. Petycje 2018
  Wyświetleń: 143
 286. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 117
 287. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 111
 288. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 83
Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2015
  przez: Aneta Włodarczyk
 • opublikowano:
  06-02-2015 11:41
  przez: Aneta Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 1655
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 567-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×