Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
22789284292368226084452691906000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 115148
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 49680
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 23071
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 20257
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16223
 6. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 14836
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 13620
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12326
 9. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11982
 10. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 11332
 11. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 10928
 12. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 9848
 13. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 8959
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 8648
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8015
 16. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 7652
 17. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7583
 18. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7263
 19. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 7054
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6594
 21. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6444
 22. E-RADA
  Wyświetleń: 6151
 23. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 6051
 24. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 6031
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6014
 26. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5933
 27. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5875
 28. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5873
 29. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 5684
 30. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 5671
 31. Petycje
  Wyświetleń: 5655
 32. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5611
 33. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 5578
 34. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5569
 35. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5467
 36. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 5420
 37. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5310
 38. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 5304
 39. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5187
 40. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 5182
 41. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5071
 42. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5050
 43. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 4929
 44. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4890
 45. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 4835
 46. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 4718
 47. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 4648
 48. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 4585
 49. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4561
 50. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4533
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4500
 52. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 4492
 53. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 4427
 54. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4201
 55. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 4176
 56. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4138
 57. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 4134
 58. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4133
 59. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 4110
 60. Budżet
  Wyświetleń: 4089
 61. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4042
 62. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4030
 63. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 4006
 64. Referendum
  Wyświetleń: 3978
 65. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3943
 66. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 3928
 67. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 3892
 68. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 3869
 69. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 3860
 70. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3850
 71. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3814
 72. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 3813
 73. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 3802
 74. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3732
 75. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3729
 76. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 3717
 77. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 3687
 78. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3654
 79. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3638
 80. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3632
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3607
 82. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 3599
 83. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3595
 84. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3586
 85. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3582
 86. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3556
 87. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3531
 88. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3526
 89. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3521
 90. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3501
 91. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3500
 92. Akcyza
  Wyświetleń: 3461
 93. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3459
 94. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3436
 95. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 3406
 96. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 3394
 97. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 3371
 98. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 3325
 99. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 3319
 100. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 3309
 101. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 3281
 102. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3274
 103. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3265
 104. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 3264
 105. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3216
 106. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3191
 107. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3190
 108. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3175
 109. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 3123
 110. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 3121
 111. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3094
 112. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3080
 113. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3066
 114. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 3041
 115. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3039
 116. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3037
 117. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 3036
 118. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3021
 119. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3015
 120. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 3000
 121. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 2973
 122. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 2959
 123. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 2948
 124. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 2943
 125. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 2887
 126. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 2857
 127. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 2840
 128. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 2833
 129. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 2830
 130. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 2819
 131. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 2780
 132. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 2735
 133. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 2730
 134. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2729
 135. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 2723
 136. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2710
 137. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2670
 138. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 2645
 139. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2618
 140. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2615
 141. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2608
 142. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2534
 143. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2533
 144. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2492
 145. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 2476
 146. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2425
 147. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 2382
 148. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 2380
 149. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2374
 150. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2357
 151. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2341
 152. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 2335
 153. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2311
 154. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 2310
 155. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 2305
 156. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2245
 157. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 2225
 158. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 2220
 159. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 2210
 160. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2207
 161. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 2192
 162. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 2172
 163. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2168
 164. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2157
 165. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2152
 166. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 2147
 167. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 2141
 168. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2132
 169. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 2114
 170. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2099
 171. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 2089
 172. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2075
 173. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2060
 174. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2026
 175. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 2017
 176. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 2003
 177. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 1998
 178. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 1997
 179. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 1972
 180. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1962
 181. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 1961
 182. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 1960
 183. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1948
 184. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1943
 185. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 1938
 186. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1909
 187. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1908
 188. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1905
 189. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1884
 190. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 1880
 191. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1869
 192. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1867
 193. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1865
 194. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 1863
 195. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1862
 196. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1847
 197. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 1843
 198. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1823
 199. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1811
 200. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1810
 201. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1805
 202. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1800
 203. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1800
 204. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1777
 205. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1773
 206. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1770
 207. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1741
 208. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1740
 209. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1718
 210. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1713
 211. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1707
 212. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1700
 213. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1694
 214. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1692
 215. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1683
 216. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1671
 217. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1670
 218. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1666
 219. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1658
 220. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1653
 221. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1631
 222. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1631
 223. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1623
 224. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 1620
 225. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1609
 226. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1604
 227. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1601
 228. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1592
 229. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1577
 230. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1576
 231. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1574
 232. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1571
 233. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1561
 234. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1557
 235. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1552
 236. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1551
 237. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1545
 238. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1544
 239. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1544
 240. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1544
 241. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1544
 242. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1536
 243. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1534
 244. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1533
 245. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1529
 246. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1526
 247. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1523
 248. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1522
 249. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1517
 250. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1517
 251. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1509
 252. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1508
 253. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1500
 254. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1494
 255. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1493
 256. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 1490
 257. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1486
 258. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1474
 259. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1469
 260. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1465
 261. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1443
 262. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1442
 263. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1441
 264. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1440
 265. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1440
 266. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1440
 267. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1434
 268. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1432
 269. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1426
 270. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1424
 271. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1411
 272. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1408
 273. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1406
 274. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1401
 275. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1400
 276. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1399
 277. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1390
 278. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1388
 279. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1387
 280. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1381
 281. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1379
 282. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1373
 283. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1373
 284. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1373
 285. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1364
 286. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1362
 287. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1352
 288. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1334
 289. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1329
 290. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1326
 291. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1318
 292. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1314
 293. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1313
 294. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1311
 295. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 1309
 296. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1308
 297. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1308
 298. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1307
 299. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 1290
 300. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1283
 301. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 1279
 302. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1275
 303. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1265
 304. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1262
 305. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 1257
 306. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1247
 307. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1231
 308. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1211
 309. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1204
 310. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1083
 311. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1041
 312. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 1016
 313. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1003
 314. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 945
 315. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 911
 316. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 876
 317. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 687
 318. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 637
 319. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 573
 320. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 545
 321. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 540
 322. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 516
 323. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 497
 324. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 494
 325. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 479
 326. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 478
 327. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 470
 328. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 463
 329. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 365
 330. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 358
 331. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 355
 332. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 346
 333. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 328
 334. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 326
 335. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 317
 336. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 314
 337. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 313
 338. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 280
 339. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 273
 340. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 267
 341. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 255
 342. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 246
 343. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 243
 344. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 231
 345. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 222
 346. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 168
 347. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 152
 348. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 145
 349. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 75
 350. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 4
 351. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3
 352. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2