Gmina Zębowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
210211859928362213533801524046258162440210628000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1771213766135559145124062634218532139631153518162971620572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12016923110480915687898834746197669141119621240025559
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656628175777674521275187535836389299220
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 80602
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18205
 3. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 12877
 4. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 10928
 5. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 9525
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8319
 7. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 7340
 8. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 6685
 9. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 6618
 10. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 5859
 11. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 5835
 12. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 5465
 13. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 5008
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4840
 15. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4797
 16. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 4409
 17. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 4288
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4271
 19. Statut gminy
  Wyświetleń: 4241
 20. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4120
 21. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 3906
 22. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 3863
 23. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3308
 24. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 3279
 25. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3234
 26. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3222
 27. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3127
 28. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3111
 29. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3032
 30. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 3012
 31. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2982
 32. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 2910
 33. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 2829
 34. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2818
 35. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 2771
 36. Referendum
  Wyświetleń: 2766
 37. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 2688
 38. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2667
 39. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 2628
 40. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 2614
 41. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 2603
 42. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2561
 43. Budżet
  Wyświetleń: 2528
 44. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 2518
 45. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 2498
 46. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2470
 47. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 2455
 48. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2450
 49. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2443
 50. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2407
 51. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2407
 52. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 2391
 53. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 2357
 54. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2337
 55. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 2329
 56. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 2323
 57. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 2297
 58. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2262
 59. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 2243
 60. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2227
 61. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2204
 62. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 2200
 63. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 2198
 64. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2191
 65. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2175
 66. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2174
 67. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2172
 68. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2151
 69. Akcyza
  Wyświetleń: 2149
 70. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 2125
 71. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 2115
 72. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2113
 73. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2093
 74. Petycje
  Wyświetleń: 2084
 75. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 2077
 76. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 2075
 77. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 2072
 78. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2055
 79. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2052
 80. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 2040
 81. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 2031
 82. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2001
 83. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 1994
 84. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1959
 85. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 1945
 86. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 1941
 87. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 1917
 88. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 1905
 89. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 1885
 90. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 1884
 91. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 1860
 92. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 1859
 93. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 1850
 94. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 1844
 95. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1832
 96. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1816
 97. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 1809
 98. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1798
 99. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 1788
 100. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 1782
 101. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 1764
 102. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 1764
 103. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1764
 104. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 1762
 105. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1747
 106. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 1710
 107. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1708
 108. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1704
 109. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2019
  Wyświetleń: 1695
 110. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 1695
 111. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 1668
 112. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 1644
 113. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 1589
 114. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1588
 115. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1581
 116. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 1562
 117. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1559
 118. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 1548
 119. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 1526
 120. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 1520
 121. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1520
 122. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 1470
 123. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1454
 124. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 1439
 125. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 1422
 126. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1418
 127. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1416
 128. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1409
 129. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1400
 130. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1395
 131. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 1395
 132. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 1384
 133. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 1377
 134. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 1369
 135. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 1364
 136. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 1336
 137. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 1331
 138. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1280
 139. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 1279
 140. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 1277
 141. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1260
 142. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 1258
 143. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1257
 144. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1251
 145. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1243
 146. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1226
 147. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1221
 148. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1215
 149. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 1214
 150. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1211
 151. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1205
 152. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1198
 153. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1196
 154. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1190
 155. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1190
 156. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1174
 157. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1165
 158. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 1162
 159. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 1154
 160. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 1148
 161. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 1148
 162. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1144
 163. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 1140
 164. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1114
 165. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 1110
 166. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1103
 167. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 1102
 168. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1093
 169. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1089
 170. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1089
 171. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 1086
 172. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1085
 173. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1072
 174. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1068
 175. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1064
 176. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1042
 177. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 1041
 178. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 1032
 179. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1027
 180. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1025
 181. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1024
 182. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1020
 183. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1017
 184. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 1015
 185. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1002
 186. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 999
 187. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 995
 188. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 992
 189. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 973
 190. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 966
 191. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 965
 192. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 962
 193. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 938
 194. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 930
 195. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 926
 196. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 917
 197. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 912
 198. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 911
 199. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 910
 200. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 908
 201. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice
  Wyświetleń: 903
 202. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 899
 203. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 889
 204. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 881
 205. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 877
 206. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 877
 207. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 876
 208. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 868
 209. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 867
 210. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 863
 211. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 860
 212. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 858
 213. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 857
 214. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 856
 215. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 855
 216. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 852
 217. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 849
 218. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 846
 219. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 840
 220. Petycje 2016
  Wyświetleń: 840
 221. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 839
 222. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 838
 223. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 835
 224. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 830
 225. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 822
 226. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 821
 227. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 820
 228. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 819
 229. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 816
 230. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 813
 231. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 803
 232. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 802
 233. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 801
 234. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 796
 235. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 792
 236. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 786
 237. Petycje 2015
  Wyświetleń: 783
 238. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 782
 239. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 778
 240. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 777
 241. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 777
 242. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 776
 243. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 774
 244. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 773
 245. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 772
 246. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 771
 247. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 769
 248. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 767
 249. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 764
 250. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 759
 251. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 759
 252. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 758
 253. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 757
 254. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 755
 255. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 752
 256. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 747
 257. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 747
 258. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 740
 259. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 732
 260. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 729
 261. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 719
 262. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 718
 263. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 717
 264. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 716
 265. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 716
 266. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 716
 267. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 714
 268. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 712
 269. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 709
 270. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 701
 271. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 695
 272. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 670
 273. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 667
 274. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 667
 275. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 660
 276. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 653
 277. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 650
 278. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 646
 279. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 633
 280. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 633
 281. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 625
 282. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 625
 283. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 618
 284. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 586
 285. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 571
 286. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 558
 287. Petycje 2018
  Wyświetleń: 437
 288. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 433
 289. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 407
 290. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 247
Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2015
  przez: Aneta Włodarczyk
 • opublikowano:
  06-02-2015 11:41
  przez: Aneta Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 4271
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 567-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×