Gmina Zębowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
21021185992836221353343180000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1771213766135559145124062634218532139631153518162971620572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12016923110480915687898834746197669141119621240025559
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656628175777674521275187535836389299220
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 72336
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15362
 3. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 11973
 4. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 10248
 5. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 8812
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7359
 7. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 6140
 8. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 6115
 9. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 5344
 10. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 5306
 11. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 4759
 12. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4651
 13. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 4054
 14. Statut gminy
  Wyświetleń: 4003
 15. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 3718
 16. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 3532
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3430
 18. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3248
 19. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3217
 20. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 3148
 21. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2966
 22. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 2959
 23. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2955
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2954
 25. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2823
 26. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2757
 27. Referendum
  Wyświetleń: 2603
 28. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2578
 29. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 2573
 30. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2572
 31. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2468
 32. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 2389
 33. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 2328
 34. Budżet
  Wyświetleń: 2301
 35. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2271
 36. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2269
 37. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 2248
 38. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2247
 39. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2242
 40. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 2224
 41. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 2212
 42. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 2208
 43. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 2164
 44. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 2073
 45. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 2046
 46. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2032
 47. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 2032
 48. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 2005
 49. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1999
 50. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 1996
 51. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 1993
 52. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 1983
 53. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1983
 54. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1961
 55. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1957
 56. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1942
 57. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1930
 58. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1930
 59. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1921
 60. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1910
 61. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 1910
 62. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1907
 63. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 1900
 64. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 1898
 65. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1864
 66. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1855
 67. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 1852
 68. Petycje
  Wyświetleń: 1847
 69. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 1824
 70. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 1811
 71. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 1803
 72. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 1775
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1763
 74. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 1760
 75. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 1757
 76. Akcyza
  Wyświetleń: 1750
 77. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1739
 78. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 1738
 79. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 1728
 80. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 1711
 81. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1710
 82. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 1709
 83. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 1700
 84. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 1677
 85. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1667
 86. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 1654
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1646
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1643
 89. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 1630
 90. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 1622
 91. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 1610
 92. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1609
 93. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 1589
 94. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1563
 95. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 1562
 96. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 1552
 97. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 1543
 98. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1537
 99. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 1537
 100. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2019
  Wyświetleń: 1501
 101. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 1490
 102. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1483
 103. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1470
 104. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 1455
 105. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 1447
 106. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 1445
 107. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 1434
 108. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1409
 109. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 1405
 110. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1395
 111. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1364
 112. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 1343
 113. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 1335
 114. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1329
 115. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1320
 116. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 1295
 117. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1290
 118. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1285
 119. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1259
 120. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 1258
 121. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 1251
 122. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 1249
 123. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 1247
 124. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 1222
 125. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 1193
 126. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1190
 127. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 1184
 128. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 1177
 129. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1177
 130. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 1160
 131. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1158
 132. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 1150
 133. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1146
 134. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1126
 135. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1125
 136. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1122
 137. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 1120
 138. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 1112
 139. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1107
 140. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1099
 141. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1093
 142. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1086
 143. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1071
 144. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1068
 145. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1067
 146. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1066
 147. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 1036
 148. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 1031
 149. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1028
 150. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 1027
 151. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1021
 152. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 1010
 153. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 1007
 154. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 989
 155. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 988
 156. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 977
 157. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 971
 158. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 970
 159. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 962
 160. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 961
 161. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 961
 162. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 954
 163. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 952
 164. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 947
 165. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 937
 166. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 934
 167. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 934
 168. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 929
 169. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 916
 170. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 915
 171. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 914
 172. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 913
 173. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 912
 174. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 911
 175. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 911
 176. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 894
 177. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 885
 178. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 880
 179. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 880
 180. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 880
 181. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 878
 182. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 869
 183. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 850
 184. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 846
 185. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 842
 186. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 841
 187. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 839
 188. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 834
 189. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 830
 190. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 827
 191. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 823
 192. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 819
 193. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 816
 194. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 812
 195. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 804
 196. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 803
 197. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 802
 198. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 793
 199. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 792
 200. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 790
 201. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 789
 202. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 786
 203. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 781
 204. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice
  Wyświetleń: 780
 205. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 776
 206. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 775
 207. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 774
 208. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 772
 209. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 770
 210. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 769
 211. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 768
 212. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 768
 213. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 763
 214. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 762
 215. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 751
 216. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 748
 217. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 748
 218. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 743
 219. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 735
 220. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 734
 221. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 731
 222. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 731
 223. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 726
 224. Petycje 2016
  Wyświetleń: 725
 225. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 724
 226. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 724
 227. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 723
 228. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 715
 229. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 710
 230. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 709
 231. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 709
 232. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 706
 233. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 704
 234. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 699
 235. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 698
 236. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 692
 237. Petycje 2015
  Wyświetleń: 692
 238. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 692
 239. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 691
 240. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 690
 241. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 690
 242. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 685
 243. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 682
 244. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 679
 245. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 675
 246. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 675
 247. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 674
 248. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 672
 249. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 664
 250. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 664
 251. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 662
 252. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 660
 253. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 660
 254. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 656
 255. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 654
 256. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 646
 257. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 642
 258. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 640
 259. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 638
 260. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 635
 261. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 626
 262. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 624
 263. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 618
 264. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 610
 265. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 601
 266. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 592
 267. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 589
 268. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 586
 269. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 572
 270. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 570
 271. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 565
 272. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 563
 273. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 561
 274. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 559
 275. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 548
 276. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 538
 277. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 519
 278. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 513
 279. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 488
 280. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 445
 281. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 398
 282. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 356
 283. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 302
 284. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 287
 285. Petycje 2018
  Wyświetleń: 259
 286. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 255
 287. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 254
 288. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 244
 289. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 165
 290. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 27
Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2015
  przez: Aneta Włodarczyk
 • opublikowano:
  06-02-2015 11:41
  przez: Aneta Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 1907
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 567-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×