Gmina Zębowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2102118599283622135338015240462028300000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1771213766135559145124062634218532139631153518162971620572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12016923110480915687898834746197669141119621240025559
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656628175777674521275187535836389299220
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 75475
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16644
 3. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 12381
 4. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 10559
 5. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 9135
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7817
 7. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 6383
 8. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 6376
 9. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 5648
 10. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 5537
 11. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 5022
 12. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 4883
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4309
 14. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 4212
 15. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 4181
 16. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4154
 17. Statut gminy
  Wyświetleń: 4135
 18. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 4035
 19. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 3829
 20. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 3815
 21. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3758
 22. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3383
 23. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3286
 24. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 3210
 25. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3101
 26. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3091
 27. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3072
 28. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2970
 29. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 2953
 30. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2911
 31. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2867
 32. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2686
 33. Referendum
  Wyświetleń: 2679
 34. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2625
 35. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 2602
 36. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 2574
 37. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2532
 38. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 2502
 39. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 2437
 40. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 2432
 41. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 2413
 42. Budżet
  Wyświetleń: 2407
 43. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 2377
 44. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2359
 45. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2354
 46. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2342
 47. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2323
 48. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 2317
 49. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2305
 50. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 2282
 51. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 2269
 52. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 2255
 53. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2184
 54. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 2180
 55. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 2140
 56. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2119
 57. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 2108
 58. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2105
 59. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2096
 60. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2087
 61. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2078
 62. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2073
 63. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 2066
 64. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 2051
 65. Akcyza
  Wyświetleń: 2047
 66. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2027
 67. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2026
 68. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 2022
 69. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2022
 70. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2021
 71. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 1998
 72. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1994
 73. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 1988
 74. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 1968
 75. Petycje
  Wyświetleń: 1956
 76. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1953
 77. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1927
 78. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 1904
 79. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 1900
 80. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 1889
 81. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 1860
 82. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 1860
 83. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 1845
 84. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 1838
 85. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 1815
 86. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 1808
 87. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1806
 88. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 1777
 89. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 1777
 90. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 1773
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1772
 92. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 1751
 93. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1744
 94. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1740
 95. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1726
 96. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 1716
 97. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 1698
 98. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 1693
 99. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 1680
 100. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1672
 101. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 1653
 102. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1650
 103. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1643
 104. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 1635
 105. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 1611
 106. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 1587
 107. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2019
  Wyświetleń: 1584
 108. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 1557
 109. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1543
 110. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 1529
 111. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 1529
 112. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1529
 113. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 1529
 114. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 1503
 115. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1492
 116. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 1463
 117. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1459
 118. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1425
 119. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 1423
 120. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 1401
 121. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1374
 122. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 1373
 123. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1350
 124. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1344
 125. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 1341
 126. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 1332
 127. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1328
 128. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 1326
 129. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 1317
 130. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 1313
 131. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 1304
 132. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 1290
 133. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1289
 134. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 1278
 135. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 1275
 136. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1244
 137. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1221
 138. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 1221
 139. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 1221
 140. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1220
 141. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1200
 142. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 1195
 143. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1187
 144. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1184
 145. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 1181
 146. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1175
 147. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1168
 148. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1161
 149. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1160
 150. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1140
 151. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1137
 152. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1133
 153. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1122
 154. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1111
 155. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 1097
 156. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 1096
 157. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1095
 158. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 1094
 159. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1090
 160. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 1088
 161. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1082
 162. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 1069
 163. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 1064
 164. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 1058
 165. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1049
 166. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1041
 167. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1034
 168. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1032
 169. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1028
 170. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1026
 171. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1017
 172. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1015
 173. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1004
 174. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 994
 175. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 992
 176. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 983
 177. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 974
 178. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 973
 179. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 962
 180. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 960
 181. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 942
 182. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 941
 183. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 936
 184. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 931
 185. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 920
 186. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 920
 187. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 920
 188. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 917
 189. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 889
 190. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 887
 191. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 882
 192. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 879
 193. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 874
 194. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 873
 195. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 872
 196. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 871
 197. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 869
 198. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 866
 199. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 846
 200. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 845
 201. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 844
 202. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 840
 203. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice
  Wyświetleń: 838
 204. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 837
 205. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 836
 206. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 834
 207. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 824
 208. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 823
 209. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 819
 210. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 816
 211. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 815
 212. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 814
 213. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 813
 214. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 813
 215. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 810
 216. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 805
 217. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 804
 218. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 794
 219. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 793
 220. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 791
 221. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 788
 222. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 786
 223. Petycje 2016
  Wyświetleń: 784
 224. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 782
 225. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 779
 226. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 777
 227. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 774
 228. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 768
 229. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 766
 230. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 764
 231. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 760
 232. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 754
 233. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 751
 234. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 751
 235. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 748
 236. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 747
 237. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 746
 238. Petycje 2015
  Wyświetleń: 744
 239. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 742
 240. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 738
 241. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 734
 242. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 733
 243. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 733
 244. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 730
 245. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 729
 246. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 724
 247. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 722
 248. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 721
 249. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 721
 250. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 720
 251. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 719
 252. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 714
 253. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 714
 254. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 712
 255. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 711
 256. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 701
 257. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 700
 258. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 694
 259. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 690
 260. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 690
 261. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 686
 262. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 677
 263. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 676
 264. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 666
 265. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 665
 266. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 665
 267. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 659
 268. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 638
 269. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 633
 270. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 629
 271. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 626
 272. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 615
 273. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 611
 274. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 610
 275. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 605
 276. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 605
 277. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 584
 278. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 580
 279. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 563
 280. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 545
 281. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 540
 282. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 537
 283. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 498
 284. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 494
 285. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 382
 286. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 331
 287. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 327
 288. Petycje 2018
  Wyświetleń: 320
 289. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 301
 290. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 135
Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2015
  przez: Aneta Włodarczyk
 • opublikowano:
  06-02-2015 11:41
  przez: Aneta Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 4154
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 567-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×