Gmina Zębowice Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
32885318424363130318198063532923663224248481000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 99429
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34626
 3. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 17413
 4. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 16153
 5. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 13151
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12487
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 11835
 8. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 9824
 9. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8877
 10. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 8519
 11. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8454
 12. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 8018
 13. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 7404
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7357
 15. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 6768
 16. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 6313
 17. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6305
 18. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5982
 19. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5725
 20. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 5484
 21. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5339
 22. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 5192
 23. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5181
 24. Statut gminy
  Wyświetleń: 5146
 25. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 5095
 26. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5087
 27. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5042
 28. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 5033
 29. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 4813
 30. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4713
 31. Petycje
  Wyświetleń: 4675
 32. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 4619
 33. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4508
 34. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4491
 35. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 4443
 36. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 4426
 37. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4370
 38. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 4328
 39. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4272
 40. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4240
 41. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 4193
 42. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 4018
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3886
 44. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 3883
 45. E-RADA
  Wyświetleń: 3869
 46. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3819
 47. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 3818
 48. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 3738
 49. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 3727
 50. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 3681
 51. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3653
 52. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 3612
 53. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 3596
 54. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 3552
 55. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 3545
 56. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3511
 57. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3484
 58. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 3462
 59. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3458
 60. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3447
 61. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 3407
 62. Budżet
  Wyświetleń: 3406
 63. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 3405
 64. Referendum
  Wyświetleń: 3397
 65. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3346
 66. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3346
 67. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 3321
 68. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 3288
 69. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 3285
 70. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3261
 71. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3247
 72. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 3241
 73. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3157
 74. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 3150
 75. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3144
 76. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3126
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3041
 78. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 3041
 79. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 3028
 80. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 2996
 81. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2978
 82. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2970
 83. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2969
 84. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2956
 85. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 2932
 86. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 2915
 87. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 2909
 88. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2906
 89. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 2903
 90. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 2898
 91. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 2896
 92. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 2891
 93. Akcyza
  Wyświetleń: 2876
 94. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 2874
 95. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2871
 96. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2866
 97. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 2847
 98. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 2804
 99. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2803
 100. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2803
 101. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2770
 102. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 2733
 103. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 2731
 104. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 2702
 105. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 2688
 106. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 2653
 107. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2637
 108. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 2632
 109. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 2622
 110. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2606
 111. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 2601
 112. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 2589
 113. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 2569
 114. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 2561
 115. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 2531
 116. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 2529
 117. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 2524
 118. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2506
 119. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2501
 120. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 2486
 121. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2403
 122. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2401
 123. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2386
 124. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 2370
 125. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 2348
 126. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 2339
 127. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 2306
 128. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 2281
 129. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 2278
 130. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2271
 131. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2269
 132. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 2261
 133. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 2245
 134. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2239
 135. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2231
 136. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2228
 137. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 2162
 138. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 2161
 139. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2160
 140. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2156
 141. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2106
 142. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 2083
 143. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2062
 144. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2035
 145. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1992
 146. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1988
 147. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 1980
 148. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 1977
 149. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 1974
 150. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1972
 151. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 1938
 152. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1924
 153. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 1920
 154. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 1908
 155. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 1906
 156. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 1877
 157. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1874
 158. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 1839
 159. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 1836
 160. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 1819
 161. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 1808
 162. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1788
 163. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 1755
 164. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 1743
 165. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1721
 166. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 1709
 167. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1705
 168. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 1704
 169. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1701
 170. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 1701
 171. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1677
 172. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1676
 173. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 1673
 174. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 1644
 175. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 1629
 176. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 1625
 177. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1624
 178. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1607
 179. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 1604
 180. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1590
 181. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1585
 182. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 1583
 183. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1575
 184. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1575
 185. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1565
 186. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1563
 187. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1535
 188. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 1533
 189. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1524
 190. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1523
 191. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1520
 192. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1520
 193. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 1504
 194. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1499
 195. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1472
 196. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1462
 197. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 1458
 198. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1446
 199. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1436
 200. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1432
 201. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 1423
 202. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1411
 203. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1396
 204. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1396
 205. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 1394
 206. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1393
 207. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 1387
 208. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1385
 209. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 1368
 210. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1362
 211. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1349
 212. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1342
 213. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1333
 214. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1319
 215. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1316
 216. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1308
 217. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1304
 218. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1303
 219. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1300
 220. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1292
 221. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1287
 222. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1283
 223. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1277
 224. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1269
 225. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1255
 226. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1255
 227. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1255
 228. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1251
 229. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1249
 230. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1249
 231. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1236
 232. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1231
 233. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1230
 234. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1228
 235. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1227
 236. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1227
 237. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1225
 238. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1225
 239. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1223
 240. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1221
 241. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1216
 242. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1214
 243. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1211
 244. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1206
 245. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1206
 246. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1204
 247. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1202
 248. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1201
 249. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1196
 250. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1191
 251. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1189
 252. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1185
 253. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1183
 254. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1183
 255. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1172
 256. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1164
 257. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1152
 258. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1150
 259. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1150
 260. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1141
 261. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1138
 262. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1134
 263. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1121
 264. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1120
 265. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1117
 266. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1113
 267. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1112
 268. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1109
 269. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1108
 270. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1100
 271. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1096
 272. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1096
 273. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1093
 274. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1084
 275. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1083
 276. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1082
 277. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1078
 278. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1069
 279. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1068
 280. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1064
 281. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1064
 282. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1059
 283. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1056
 284. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1050
 285. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1048
 286. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1046
 287. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1043
 288. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1042
 289. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1039
 290. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1033
 291. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1032
 292. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1018
 293. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1017
 294. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1015
 295. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1011
 296. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1007
 297. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1006
 298. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 976
 299. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 971
 300. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 970
 301. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 967
 302. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 946
 303. Petycje 2018
  Wyświetleń: 944
 304. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 927
 305. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 876
 306. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 860
 307. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 806
 308. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 790
 309. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 784
 310. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 753
 311. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 600
 312. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 481
 313. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 372
 314. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 303
 315. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 224
 316. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 188
 317. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 135
 318. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 67
 319. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 46
Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2015
  przez: Aneta Włodarczyk
 • opublikowano:
  06-02-2015 11:41
  przez: Aneta Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Zębowice
  odwiedzin: 5181
Dane jednostki:

Gmina Zębowice
46-048 Zębowice
ul. Izydora Murka 2
NIP: 576-15-53-241 REGON: 531413053
Numer konta: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 421 60 76
fax: 77 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
strona www: zebowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×